2019 – 2020 – 2021 YKS TARİH KONULARI – TÜM SINIFLAR

2019 – 2020 – 2021 YKS TARİH KONULARI – TÜM SINIFLAR Evet arkadaşlar bilindiği üzere Koronavirüs salgını sebebi ile Sınavlar ertelendi ve soru kapsamı daraltıldı. 2020 YKS TARİH KONULARI Ortaöğretim 12.sınıf öğrencileri ikinci dönem konularından muaf tutuldu. Böylece her dersin konuları 1 dönem azalmış oldu. 2021 YKS TARİH KONULARI ile Aşağıda sizlere tarih dersi sınav […]

Osmanlı Duraklama Dönemi

Arayış Yılları Osmanlı Duraklama Dönemi – 17 YY Arayış Yılları Arayış Yılları 17.YY Yükselme dönemi olarak adlandırdığımız  1453- 1595 arası dönemde son  iki  padişah  II.Selim ve III. Murad’tır. Duraklama dönemi ise bu dönemden sonra başlamaktadır. Bu dönemde  Sokollu Mehmet Paşa   sadrazamlık yapmış ve güçlü etkisi ile öne çıkmıştır. Bu sebeple de bu döneme Sokollu dönemi […]

Osmanlı Kuruluş Dönemi

Osmanlı Kuruluş Dönemi Kayı Boyu Osmanlı Devleti’nin kuruluşu şüphesiz birdenbire olmamıştır. Bu noktada Anadolu’daki otorite boşluğunu ve sebeplerini iyi anlamamız gerekiyor. 1243  Kösedağ savaşından sonra yenilen Anadolu Selçuklu Devleti Anadoluda Moğol İlhanlılar’ın baskısı sebebiyle zayıf bir konumda varlığını sürdürüyordu. Anadolu Selçuklu devletinin son hükümdarı 2.Mesud , öldüğünde yerine varis atanmadığı için Anadolu Selçuklu devleti de […]

İslam Tarihi

İslamiyet, Arabistan yarımadasında yayılma alanı bulmuştur. İslamiyeti ve islam tarihi konusunu anlamak için bu coğrafyanın özelliklerini bilmek zorundayız. İslam tarihi ders notları için tüm sayfayı inceleyiniz. Arabistan yarımadası siyasal bir parçalanmışlık içerisinde, halkın sosyal tabakalar halinde yaşadığı bir coğrafyadır. Bu konumuzda islam tarihi özet bir şekilde anlatılmaya çalışılacaktır. islam tarihi konu anlatımı içeriği belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. […]

Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

Türk islam devletlerinde kültür ve uygarlık konusu kapsamında müslüman Türk devletlerinin yaşayış tarzları, yönetim sistemleri ve kavramlarını inceleyeceğiz. Türk islam kültürü kapsamında kültürel ögeler ve anlayışları da anlatmaya çalışacağım. Türk – islam devletleri ilk müslüman türk devletleridir. Öncelikle belirtmek de fayda var ki islam dininin etkisiyle yaşayış tarzları değişmiş olsa da Türkler eski alışkanlıklarından kolay […]

İlk Türk Devletleri

İlk Türk Devletleri Tarihteki ilk türk devleti ve diğer ilk türk devletleri genel olarak orta asya  bölgesinde yaşamışlardır. Orta Asya bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış , kâh göçebelere kâh medeni yerleşiklere yuva olmuştur. Nihayetinde Türklerin bir kısmı bu topraklardan göç etmeyi seçmiş olsa da büyük çoğunluğu hala bu topraklardadır. Tarih öğrenmek için mutlaka harita bilgisine de sahip olmamız gerekiyor. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top