Eğitim HaberleriMakale

Eğitim Üzerine Denemeler

Konu Başlıkları

TÜRKİYE’DE EĞİTİM

Eğitim ülkemizde çokça gündem olan bir konu. Eğitim üzerine bir çok fikir araştırması yapıldı. Çok konuşuldu ve çok tartışıldı. Eğitim üzerine bir çok teori ortaya atıldı. Ancak hala bir sistem yerleştirilebilmiş değil . Peki Neden ?

egitim uzerine denemeler
eğitim üzerine denemeler

Ülkemizde eğitim kurumları bilindiği üzere okullar. İlk , orta ve Üniversite eğitimi olarak böldüğümüz eğitimin kademeleri acaba hangi düzlemde belirlendi ? Yani bir öğrencinin aşamalı olarak 12 sene boyunca lise mezunu , 16 sene sonunda da üniversite mezunu yapıldığı bir sistemde neden konuşmaktan bile aciz bireyler yetişiyor ? Hep beraber bu soruların cevaplarını arayalım.

Öncelikle bir öğrenciyi 16 sene boyunca alıkoymak ve zamanını yıllarını gaspetmek kimin işine gelir ?

Sarmal Eğitim Sistemi Nedir ?

Neden öğrencilerin hayatının ilk 12 senesi genel bilgiler üzerine eğitim almakla geçiyor ?

Bir öğrenciye genel yaşamsal destek bilgileri öğretmek için minimum kaç seneye ihtiyaç duyarız ?

Öğrencilerden beklentimiz nedir ? Öğrencilerin hayattan beklentileri nelerdir ? Bu liste uzar gider tabi. Esas konumuza geri dönecek olursak bir öğrencinin eğitim süresi kaç yıl olmalıdır ? Belirlenen sürenin bölünümü nasıl olmalıdır ? 4+4+4 mü ? 3 + 3 + 3 mü ?

Açıkça belirtmek gerekirse bu süreleri belirleyen tasarımlardır. Zamansal sapmalar ve değişimler tamamen amaç ile ilgilidir ? İlkokul seviyesinde bir öğrenciden beklentimiz neyse bu süreyi de buna göre belirleriz . Benim ilkokul seviyesinde bir öğrenciden beklentim okuma yazma ve adabı muaşeret kurallarını tam öğrenmesidir.

Peki neden ? Mesela matematik neden bir ilkokul öğrencisi için çok da elzem değildir ? Çünkü 7- 11 Yaş arasında somut işlem dönemi dediğimiz bir dönemden geçen çocuklar soyut kavramları anlamakta oldukça zorlanıyorlar. bu soyut kavramlardan kısaca bahsedecek olursak melek, şeytan, tanrı, aşk , sevgi vs uzayan bir liste. Peki dersler açısında bakacak olursak bu dersler hangileridir ? Dinkültürü ve Matematik elbette.

Eğitim üzerine bilimsel yaklaşımlarda bulunacaksak şüphesiz bu 7-11 yaş somut işlem dönemi ve 12+ soyut işlem dönemi kuramını dikkate almak zorunda değil miyiz ?

Değinmemiz gereken başka bir nokta da öğrencilerin ilkokulda düşünme yerine bütün motor becerilerinin geliştirilmesine muazzam derece önem verilmesidir. Öğrenciler oldukça fazla hareket etmeli ve enerjilerinin neredeyse tamamını motor becerileri geliştirmeye harcamalıdır. Okuma – Yazma ve Beden Eğitimi dersinin yeterli olduğu bir ilkokul hayal edebiliyor musunuz ? Sadece 3 veya 4 saatlik eğitim öğrencimizi hayata hazırlamaya yeterli .

Arka kalan zamanında neler yapabileceğini bir hayal edin ? Evet siz velilere de ne kadar çok zaman kalıyor değil mi ?

Diğer bir konu ise düşünmeyi öğretmeden çocuklardan düşünmelerini istememiz ? Hatta çoğu kurumda öğrencilerin düşünmesinin bile istenmediğini hepimiz biliyoruz. Peki sorgulamadan bilim olur mu ? Ön kabller kopyaları doğurur. Özgün düşünen yenilikçi , yaratıcı bireyler yetiştirmezsek ülke olarak yerimizde saymamız kaçınılmaz olacaktır.

Eğitim tasarımızdaki 3+3+3 içerisinde bulunan ilk 3 yıl en etkili okuma yazma teknikleri üzerine çalışmalı ve matematik anlamında öğrencileri pek de fazla yormamalıyız. En iyi şekilde okuyan ve yazabilen bireyler yetiştirme ve adabı muaşeret dediğimiz ahlaki kuramları ve davranış biçimlerini somut bir şekilde öğrencilerimize aktardığımız taktirde orta aşamada yeni öğrenmeleri gerçekleştirmeye hazır duruma geleceğiz.

Evet 4. Sınıftayız. Burada matematik devreye giriyor. Artık öğrencimiz en basit işlemleri çok kolay bir şekilde öğrenebileceği yaşa geldiği için matematiğe girişte ön yargılar ve stres oluşturmayacak. Üç senede öğretmeye çalıştığımız konuları üç ayda öğrenebilecek çünkü buna artık nörolojik olarak hazır.

Öğrencimiz 3 yıl boyunca sosyal ( Tarih, Türkçe ) ve fenni ilimleri (Matematik , Fen Bilimleri veya Laboratuar alternatif dersi, adı kimya olabilir. ) öğrenmeye hazır. Elbette abartmadan dünyanın işleyişine dair temel kuramları öğreterek. Henüz ayrıntıya girmeye hazır değil. Stres yaratmak istemiyorsak öğrencimizi bilgi bombardımanına tutmamalıyız.

Bu aşamada ağırlık vermemiz gereken bir konu var . NLP yani Neuro Linguistic Programming.

NLP Nedir ?

NLP = Neuro Linguistic Programming Yani NLP = Nörolojik Dil Programlama manasına geliyor.

Özetlemek gerekirse daha basit bir ifade ile öğrenmeyi öğrenmektir. Yaşam boyu öğrenme olarak da çevirilmesi mümkün olan NLP, bir kişinin hayatı boyunca öğrenme çabasında olması ve öğrenmenin türlü yollarını da öğrenmesidir.

Burada Neuro aşamasında görme,duyma, tatma, koklama, dokunma gibi beş duyu organımız ve bunların öğrenmeye katkılarını düşünmek elzem bir durum teşkil ediyor.

Linguistik aşamasında dil becerileri ve öğrenilen bilgilerin dil sayesinde kodlanması kastediliyor. Kısaca öğrenmeyi ifade edebilmek için dil kurallarını kullanmak.

Programming aşaması ise öğrenilen bilgiyi elbette kendimize göre kodlamak ve bu kodlamaları kolaylaştırmak aşamasıdır.

NLP de bazı temel yaklaşımlar şu şekildedir.

” İnsanlar, kendi yaşamlarını istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde değiştirebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara kendi içinde sahiptir.”

” Birşey yaptın ve istediğin sonucu alamadın. Yine dene !”

“Bir konuda tercih imkanlarımız ne kadar çok ise o kadar iyidir”

“Haritalar , arazilerin kendileri değildir.”

Evet NLP nedir anladığımıza göre Liseye geçebiliriz. Ama buraya dikkat artık ortaokulun bu 3 senesinin sonunda bir meslek belirlemeliyiz. Evet yanlış duymadınız . Bir meslek belirlemek zorundayız. 6 Yıllık eğitim düzgün bir vatandaş yetiştirmemiz için yeterlidir. Burada sadece okul değil öğrencimizin ailevi yaşantısının da okulla eşgüdümlü hareket ettiğini varsayıyoruz.

Meslek seçimini yapan öğrencimize Lisede 3 yıl boyunca meslek eğitimi vereceğiz. Meslek eğitim derslerinin yanısıra temel matematik dersleri artık ileri matematiğe dönüşebilir. Ama yine bu dersleri mesleğimizin gerektirdiği ölçüler oranında belirlemeliyiz. Unutmayın ki bu sürecin sonunda 2 Yıl daha staj yapmak zorundalar ! Meslek öğrenme aşaması okul olsa da teori ile pratik arasında oluşacak farkları en aza indirgemek için staj süresini uzun tutmamız gerekiyor.

Ben burada bir itfaiye eri yetiştirdiğimizi esas alacağım. 3 sene boyunca teorik itfaiye eğitimi almış bir bireyin 2 sene daha staj yaparak 5 yılın sonunda nasıl da mükemmel bir itfaiyeci olduğunu bir düşünün ? sınavla alınan 2 ay kadar eğitim verilen ve boş zamanlarında yangın çıkmasını bekleyen bir itfaiyeciden çok daha fazla eğitimli değil midir ?

Bütün meslekler için uyarlanabilecek yüzlerce eğitim sistemi 3 +2 seneye sığdırılabilir. Peki neden hala öğrencilerimizin yıllarını çalıyoruz. . . ?

avicenna

Pedagojik makaleler ve her türlü faydalı bilgiyi sizlere sunmak için araştırmalar , analizler yapıyor ve özgün bilgilerle harmanlayarak sizlere sunuyorum. Destek olmanız beni mutlu eder. Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir