Connect with us

Eğitim Haberleri

Eğitim Üzerine Denemeler

Published

on

egitim uzerine denemeler

TÜRKİYE’DE EĞİTİM

Eğitim ülkemizde çokça gündem olan bir konu. Eğitim üzerine bir çok fikir araştırması yapıldı. Çok konuşuldu ve çok tartışıldı. Eğitim üzerine bir çok teori ortaya atıldı. Ancak hala bir sistem yerleştirilebilmiş değil . Peki Neden ?

egitim uzerine denemeler
eğitim üzerine denemeler

Ülkemizde eğitim kurumları bilindiği üzere okullar. İlk , orta ve Üniversite eğitimi olarak böldüğümüz eğitimin kademeleri acaba hangi düzlemde belirlendi ? Yani bir öğrencinin aşamalı olarak 12 sene boyunca lise mezunu , 16 sene sonunda da üniversite mezunu yapıldığı bir sistemde neden konuşmaktan bile aciz bireyler yetişiyor ? Hep beraber bu soruların cevaplarını arayalım.

Öncelikle bir öğrenciyi 16 sene boyunca alıkoymak ve zamanını yıllarını gaspetmek kimin işine gelir ?

Sarmal Eğitim Sistemi Nedir ?

Neden öğrencilerin hayatının ilk 12 senesi genel bilgiler üzerine eğitim almakla geçiyor ?

Bir öğrenciye genel yaşamsal destek bilgileri öğretmek için minimum kaç seneye ihtiyaç duyarız ?

Öğrencilerden beklentimiz nedir ? Öğrencilerin hayattan beklentileri nelerdir ? Bu liste uzar gider tabi. Esas konumuza geri dönecek olursak bir öğrencinin eğitim süresi kaç yıl olmalıdır ? Belirlenen sürenin bölünümü nasıl olmalıdır ? 4+4+4 mü ? 3 + 3 + 3 mü ?

Açıkça belirtmek gerekirse bu süreleri belirleyen tasarımlardır. Zamansal sapmalar ve değişimler tamamen amaç ile ilgilidir ? İlkokul seviyesinde bir öğrenciden beklentimiz neyse bu süreyi de buna göre belirleriz . Benim ilkokul seviyesinde bir öğrenciden beklentim okuma yazma ve adabı muaşeret kurallarını tam öğrenmesidir.

Peki neden ? Mesela matematik neden bir ilkokul öğrencisi için çok da elzem değildir ? Çünkü 7- 11 Yaş arasında somut işlem dönemi dediğimiz bir dönemden geçen çocuklar soyut kavramları anlamakta oldukça zorlanıyorlar. bu soyut kavramlardan kısaca bahsedecek olursak melek, şeytan, tanrı, aşk , sevgi vs uzayan bir liste. Peki dersler açısında bakacak olursak bu dersler hangileridir ? Dinkültürü ve Matematik elbette.

Eğitim üzerine bilimsel yaklaşımlarda bulunacaksak şüphesiz bu 7-11 yaş somut işlem dönemi ve 12+ soyut işlem dönemi kuramını dikkate almak zorunda değil miyiz ?

Değinmemiz gereken başka bir nokta da öğrencilerin ilkokulda düşünme yerine bütün motor becerilerinin geliştirilmesine muazzam derece önem verilmesidir. Öğrenciler oldukça fazla hareket etmeli ve enerjilerinin neredeyse tamamını motor becerileri geliştirmeye harcamalıdır. Okuma – Yazma ve Beden Eğitimi dersinin yeterli olduğu bir ilkokul hayal edebiliyor musunuz ? Sadece 3 veya 4 saatlik eğitim öğrencimizi hayata hazırlamaya yeterli .

Arka kalan zamanında neler yapabileceğini bir hayal edin ? Evet siz velilere de ne kadar çok zaman kalıyor değil mi ?

Diğer bir konu ise düşünmeyi öğretmeden çocuklardan düşünmelerini istememiz ? Hatta çoğu kurumda öğrencilerin düşünmesinin bile istenmediğini hepimiz biliyoruz. Peki sorgulamadan bilim olur mu ? Ön kabller kopyaları doğurur. Özgün düşünen yenilikçi , yaratıcı bireyler yetiştirmezsek ülke olarak yerimizde saymamız kaçınılmaz olacaktır.

Eğitim tasarımızdaki 3+3+3 içerisinde bulunan ilk 3 yıl en etkili okuma yazma teknikleri üzerine çalışmalı ve matematik anlamında öğrencileri pek de fazla yormamalıyız. En iyi şekilde okuyan ve yazabilen bireyler yetiştirme ve adabı muaşeret dediğimiz ahlaki kuramları ve davranış biçimlerini somut bir şekilde öğrencilerimize aktardığımız taktirde orta aşamada yeni öğrenmeleri gerçekleştirmeye hazır duruma geleceğiz.

Evet 4. Sınıftayız. Burada matematik devreye giriyor. Artık öğrencimiz en basit işlemleri çok kolay bir şekilde öğrenebileceği yaşa geldiği için matematiğe girişte ön yargılar ve stres oluşturmayacak. Üç senede öğretmeye çalıştığımız konuları üç ayda öğrenebilecek çünkü buna artık nörolojik olarak hazır.

Öğrencimiz 3 yıl boyunca sosyal ( Tarih, Türkçe ) ve fenni ilimleri (Matematik , Fen Bilimleri veya Laboratuar alternatif dersi, adı kimya olabilir. ) öğrenmeye hazır. Elbette abartmadan dünyanın işleyişine dair temel kuramları öğreterek. Henüz ayrıntıya girmeye hazır değil. Stres yaratmak istemiyorsak öğrencimizi bilgi bombardımanına tutmamalıyız.

Bu aşamada ağırlık vermemiz gereken bir konu var . NLP yani Neuro Linguistic Programming.

NLP Nedir ?

NLP = Neuro Linguistic Programming Yani NLP = Nörolojik Dil Programlama manasına geliyor.

Özetlemek gerekirse daha basit bir ifade ile öğrenmeyi öğrenmektir. Yaşam boyu öğrenme olarak da çevirilmesi mümkün olan NLP, bir kişinin hayatı boyunca öğrenme çabasında olması ve öğrenmenin türlü yollarını da öğrenmesidir.

Burada Neuro aşamasında görme,duyma, tatma, koklama, dokunma gibi beş duyu organımız ve bunların öğrenmeye katkılarını düşünmek elzem bir durum teşkil ediyor.

Linguistik aşamasında dil becerileri ve öğrenilen bilgilerin dil sayesinde kodlanması kastediliyor. Kısaca öğrenmeyi ifade edebilmek için dil kurallarını kullanmak.

Programming aşaması ise öğrenilen bilgiyi elbette kendimize göre kodlamak ve bu kodlamaları kolaylaştırmak aşamasıdır.

NLP de bazı temel yaklaşımlar şu şekildedir.

” İnsanlar, kendi yaşamlarını istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde değiştirebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara kendi içinde sahiptir.”

” Birşey yaptın ve istediğin sonucu alamadın. Yine dene !”

“Bir konuda tercih imkanlarımız ne kadar çok ise o kadar iyidir”

“Haritalar , arazilerin kendileri değildir.”

Evet NLP nedir anladığımıza göre Liseye geçebiliriz. Ama buraya dikkat artık ortaokulun bu 3 senesinin sonunda bir meslek belirlemeliyiz. Evet yanlış duymadınız . Bir meslek belirlemek zorundayız. 6 Yıllık eğitim düzgün bir vatandaş yetiştirmemiz için yeterlidir. Burada sadece okul değil öğrencimizin ailevi yaşantısının da okulla eşgüdümlü hareket ettiğini varsayıyoruz.

Meslek seçimini yapan öğrencimize Lisede 3 yıl boyunca meslek eğitimi vereceğiz. Meslek eğitim derslerinin yanısıra temel matematik dersleri artık ileri matematiğe dönüşebilir. Ama yine bu dersleri mesleğimizin gerektirdiği ölçüler oranında belirlemeliyiz. Unutmayın ki bu sürecin sonunda 2 Yıl daha staj yapmak zorundalar ! Meslek öğrenme aşaması okul olsa da teori ile pratik arasında oluşacak farkları en aza indirgemek için staj süresini uzun tutmamız gerekiyor.

Ben burada bir itfaiye eri yetiştirdiğimizi esas alacağım. 3 sene boyunca teorik itfaiye eğitimi almış bir bireyin 2 sene daha staj yaparak 5 yılın sonunda nasıl da mükemmel bir itfaiyeci olduğunu bir düşünün ? sınavla alınan 2 ay kadar eğitim verilen ve boş zamanlarında yangın çıkmasını bekleyen bir itfaiyeciden çok daha fazla eğitimli değil midir ?

Bütün meslekler için uyarlanabilecek yüzlerce eğitim sistemi 3 +2 seneye sığdırılabilir. Peki neden hala öğrencilerimizin yıllarını çalıyoruz. . . ?

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğitim Haberleri

Modern Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve İnovasyon

Published

on

eğitimde inovasyon

Modern eğitimin gereği öğrencilere mümkün olduğu kadar çok bilgi vermek değil, onlara bağımsız olarak öğrenmeyi öğretmek, sadece bilmeyi değil, aynı zamanda alınan bilgilerle çalışabilmektir. Eğitimde inovasyon bu bakımdan çok önemli bir noktadır.


Pedagojik yenilik, iki temel yaklaşıma dayanmaktadır.

Öğrenci merkezli bir yaklaşım, eğitim sürecini her öğrencinin / öğrencinin kişiliğine göre yönlendirmeyi ifade eder. Modern pedagoji, her öğrencinin benzersiz deneyimini ve karakterini dikkate almalı, kişiliğini ve yeteneklerini geliştirmelidir. Bu yaklaşımın uygulanması, seçim ilkelerine güvenmeyi (öğrenciler takip etmek istedikleri alanları seçebilirler), güven (öğretmenlerden otoriter baskı olmadan), yaratıcılık ve başarı, öznellik, bireysellik;

Yetkinlik temelli yaklaşım yenidir. Sonuç bir bilgi bütünü değil, öğrencinin problemleri, çatışmaları çözme ve farklı durumlarda hareket etme becerisi olan bir dizi beceri iken, öğrenmenin sonucuna odaklanır.

eğitimde inovasyon

Öğrencinin ne kadar bildiği önemli değil. Daha da önemlisi, değişikliklere tepki verme, esnek olma, duyguları yönetme ve doğru bilgiyi seçebilme becerisidir. Bu yenilik, eğitim sisteminin temel bir revizyonunu, değerlendirme ve eğitim organizasyonunun ilkelerini yeniden düzenlemeyi gerektirir. Bu yaklaşımlara dayanarak, öğretmenler ve metodologlar yenilikçi pedagojik teknolojiler geliştirir. Eğitimde inovasyon en çok pedagogların ve öğretmenlerin dikkat etmesi gereken konulardandır.

Eğitim sistemindeki yeni pedagojik teknolojiler

Proje çalışması

Proje çalışması, öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye, onlarda bir takım halinde çalışma becerilerini oluşturmaya yardımcı olan bir etkinlik türüdür. Projelerin amacı güncellemek ve uygulamada kullanmak, kazanılan bilgileri genişletmek ve derinleştirmektir. Bir proje üzerinde çalışmak, tek tek, çiftler halinde veya mikro gruplar halinde gerçekleştirilebilir, bir problem çözmeyi, en uygun çözümleri bulmayı içerir. Okullar, disiplinlerin entegrasyonunu projelerde aktif olarak kullanır, örneğin öğrencileri dil ve edebiyat, matematik ve kimya, tarih ve biyolojinin disiplinler arası bağlantılarını keşfetmeye davet ederler. Bu yenilik, dünyanın bütünsel bir resmini görmek için karmaşık düşünme, analiz etme, bağlantılar kurma ve yeni fikirler yaratma becerisini oluşturur ve geliştirir.

Oyun teknolojisi

Oyunlar birkaç işlevi yerine getirir: eğlence, tedavi, teşhis, sosyal. Oyun sırasında öğrenciler, sadece sonuçtan değil, süreçten de zevk ve etki alarak ücretsiz gelişim aktivitelerine katılırlar. Eğitim sürecinde oyun, dersin veya müfredat dışı faaliyetin bir parçası olarak daha geniş bir teknolojinin bir öğesi olarak kullanılır. Pedagojik bir oyunun açıkça formüle edilmiş bir amacı vardır ve oyun problemi şeklinde sunulur, oyundaki tüm katılımcılar önceden hazırlanmış ve dile getirilen kurallara uyar.

Uzaktan eğitim

Uzaktan eğitim, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde aktif olarak uygulanan bir yeniliktir. Özel olarak tasarlanmış sitelerde, ders döngüleri, ödevler ve öğretimle yüz yüze görüşmelerin bir programını içeren kurslar oluşturulur. Öğrenciler, kendi kendilerine çalışmak için kendi zamanlarını ve disiplinlerini düzenler. Okulların ve üniversitelerin ücretsiz erişimde farklı kurslar sunduğu birkaç site vardır (Universarium, Lectorium, yabancılardan – Coursera). Okullar ve üniversiteler, öğrencilerin ve öğretmenlerin etkileşimde bulunmalarına ve eğitim kurumlarının duvarlarının dışında deneyimleri paylaşmalarına yardımcı olmak için kendi kaynaklarını geliştiriyorlar.

Etkileşimli teknolojiler

Etkileşimli teknolojiler, öğretmenlerin ve öğrencilerin yer değiştirmesine yardımcı olan tekniklerdir. Gruplar halinde etkileşime girerek, bilgi üzerinde çalışarak öğrenciler kendi kendine çalışma için yeni fırsatlar keşfederler. Bu, öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girdiği, ortak bir problemi çözmeye çalıştığı bir etkinlik oluşturmayı amaçlayan bir dizi yöntem ve tekniktir.

Etkileşimli teknolojiler, okullarda öğrencilerin düşüncelerini sunabilecekleri, fikirlerini tartışmayı öğrenebilecekleri seminerler, münazaralar, sorunlu dersler, tartışmalar düzenleyerek uygulanmaktadır.

Portföy

Portfolyo, öğrenme çıktılarının dinamiklerini değerlendirmeye yardımcı olur. Öğrenme başarılarını ve keşifleri görselleştirmek için kullanılabilir. Bu yenilik şu bilgi biriktirme yöntemleriyle gerçekleştirilir: elektronik portföyler, “başarı klasörleri”, “büyüme günlükleri”. Tüm gelişmeleri, projeleri kaydeder, projelere, tartışmalara ve yaratıcı faaliyetin sonuçlarına katılımı onaylayan materyalleri toplarlar.

Listelenen teknolojiler, ana yaklaşımlar dikkate alınarak entegre bir şekilde kullanılmaktadır. Teknolojiyi, yöntemini ve çalışma yöntemini seçen öğretmenler, öğrencilerin kişisel özelliklerini, eğilimlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alır.

Continue Reading

Eğitim Haberleri

Eba Uzaktan Eğitim Hakkında

Published

on

trt uzaktan eğitim

Eba, Eğitim bilişim sisteminin (ağı) diğer adıdır. Daha doğrusu kısaltmasıdır. M.E.B bu sistemi hayata geçirirken dijital içerikler ile öğrencilerin öğrenme etkinliklerini arttırmayı amaçlamış ve eğitim ile bilişimi buluşturmayı hedeflemiştir. İşte bu noktada eba uzaktan eğitim ise hiç beklenmedik bir şekilde günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir. Eeee ne demişler, bir musibet bin nasihatten iyidir!

eba uzaktan eğitim

Eba yani eğitim bilişim ağı için MEB, her öğrenciye ulaşmak noktasında etkin bir yol izlemeye karar verdi trt uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdi. Trt kanalı ; TRT eba tv ilkokul, TRT eba tv ortaokul ve TRT eba tv lise adlarında 3 ayrı kanal açarak bu kanallar üzerinden interneti olmayan tüm evlere yayın yapmaya başladı. Haftanın belirli günleri ve günün belli saatlerinde ilgili seviyede ilgili dersler verilmeye başlandı.

Öğrenciler hem Eba internet sitesi Eba internet sitesi üzerinden derslere ulaşabiliyor hem de Tv üzerinden derslerini izleyebiliyorlar. Oldukça etkili bir düzen olduğunu belirtmekte fayda var. Akıllara hemen şu soru geliyor. Neden bu sisteme okullar açıldıktan sonra da devam edilmesin ?

Peki uzaktan eğitimin faydaları nelerdir ?

Uzaktan eğitim ile şunları yapabilirsiniz:

  • Eğitim maliyetini azaltın (tesislerin kiralanması, eğitim yerine yapılan geziler, hem öğrenciler hem de öğretmenler vb. için herhangi bir maliyet gerekmez);
  • Eğitim süresini azaltılabilir. (toplama, seyahat süresi);
  • katılımcı, derslerin zamanını, yerini ve süresini bağımsız olarak planlayabilir;
  • Çok sayıda insan için eğitim verilebilir.
  • Modern araçlar, hacimli elektronik kütüphaneler vb. kullanarak eğitim kalitesini arttırılır.
  • Birleşik bir eğitim ortamı yaratmak (özellikle kurumsal eğitimle ilgili).

İnterneti kullanan uzaktan eğitim teknolojileri, kullanıcılar için bireysel ileri eğitim kurslarının geliştirilmesi ve yüksek öğretim için kullanılmaktadır. Uzaktan eğitimin aşağıdaki ana formları ayırt edilebilir: çevrimiçi ve çevrimdışı. Çevrimiçi eğitim almanın birçok önemli avantajı vardır:

  • Esneklik – öğrenciler kendilerine uygun bir zamanda ve uygun bir yerde eğitim alabilirler;
  • Uzun menzilli – öğrenciler mesafeyle sınırlı değildir ve ikamet ettikleri yerden bağımsız olarak çalışabilirler;
  • Kârlılık – çalışma yerine yapılan uzun yolculukların maliyeti önemli ölçüde azalır.

Sohbet sınıfları – sohbet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen eğitim oturumları. Sohbet sınıfları eşzamanlı olarak tutulur, yani tüm katılımcılar sohbete aynı anda erişebilir. Birçok uzaktan eğitim kurumu çerçevesinde, sohbet odalarını kullanarak uzaktan öğretmenlerin ve öğrencilerin faaliyetlerinin düzenlendiği bir sohbet okulu vardır.

Web tabanlı sınıflar – uzaktan eğitim, konferanslar, seminerler, iş oyunları, laboratuvar çalışmaları, atölyeler ve telekomünikasyon ve World Wide Web’in diğer özellikleri kullanılarak yapılan diğer eğitim biçimleri.

Web sınıfları için, özel eğitim web forumları kullanılır – ilgili programın yüklü olduğu sitelerden birinde kalan girdileri kullanarak belirli bir konu veya problem üzerinde bir kullanıcı çalışması.

İşte eba tv frekansları

HD Alış bilgileri: Türksat 4A
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4s

eba tv frekans
eba tv frekans

Eğitim hakkındaki diğer yazılarımı okumak için lütfen bu linke tıklayınız.

Continue Reading

Eğitim Haberleri

Okullar Ne zaman Açılacak ? Telafi Eğitimi Yapılacak mı ?

Okullar Ne zaman açılıyor ? Yaz Tatili Olacak mı ? Telafi Eğitimi kaç gün ?

Published

on

Bakan Ziya Selçuk

Okullar Ne Zaman Açılacak ?

Dünyayı ve özelde ülkemizi de büyük ölçüde etkileyen bir salgın, bir pandemi ile karşı karşıyayız. Geçirmekte olduğumuz bu zor süreçte şüphesiz hepimiz tek bir soruyu merak ediyoruz. Hayat ne zaman normale dönecek ? Okullar ne zaman açılacak ? İnsanlar ne zaman gezmeye, dolaşmaya, spor yapmaya, işlerine gitmeye, sosyalleşmeye başlayacaklar ?

Korona salgını şüphesiz çok tehlikeli ve tamamen bitmeden veya ona karşı bir ilaç geliştirilmeden sokağa çıkmak , sosyalleşmek çok tehlikeli. Peki bu süreci ne zaman atlatacağız ? Verilere baktığımızda virüsun yayılım hızının azaldığını görüyoruz. Ancak bu tam manasıyla bittiği gibi bir sonuca ulaştırmıyor bizi. Sosyal izolasyon şüphesiz işe yarıyor. İçinde bulunduğumuz süreci eğer başarılı yürütür ve virüsün bulaşıcı etkisini kırarsak benim tahminlerime göre havaların da ısınması ile beraber Ramazan ayı bitiminde Mayıs sonu gibi hayat normale dönecektir. Böyle umuyoruz en azından.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu süreçle ilgili öngörüler bu yönde ve hepimiz bi an önce bu sürecin sonlanmasını istiyoruz.

Gerek dünyada araştırılan ilaçlar , gerekse ülkemizdeki denemeler olumlu sonuçlar veriyor. Sağlık sistemimizin yeterliliği ve umut verici hamleleri bizlerdeki endişeyi bir nebze olsun alıyor. Başka ülkelerdeki ve özellikle de batıdaki ölüm oranlarına baktığımızda üzülmekle beraber ülkemizle kıyas yapıyor ve derin bir oh çekiyoruz . Zira ülkemiz ölüm oranlarında gayet düşük seviyelerde seyrediyor.

Telafi Eğitimi Yapılacak mı ?

Bakan Selçuk Yaz tatilinin kesinlikle yapılacağını ifade etti. Bu noktada telafi eğitiminin bir hızlandırma şeklinde yapılabileceği ve 2-3 hafta kadar bir süre olacağı öngörülüyor. Şüphesiz turizm sektörü ve öğrencilerin devam eden eğitim süreci bunda temel faktör.

Pandemi sonrası psikolojik sorunların varlığı da göz önüne alındığında tatilin gerekliliği tartışılmaz bir hal alıyor şüphesiz. Ziya Selçuk tatil olabileceğinin sinyallerini vermiş bulunmakta.

Bir an önce normal hayata dönmek ve normalleşmek dileğiyle.

Continue Reading

Trend Gönderiler