Makale

Grafoloji ve Eğitim

Grafoloji Nedir ?

Grafoloji nedir ? En basit tanımı ile grafoloji, el yazısından karakter analizidir. Evet , el yazısı karakterinizi ele veriyor. Tıpkı davranış şekilleriniz, el – kol hareketleriniz, jest ve mimikleriniz ve hatta ses tonunuz ve kullandığınız bütün kelimelerin ele verdiği gibi elbette. El yazısı , parmak izi gibidir.

Her insanın yazısı eşsizdir : İnsanın duruşu, kımıldanışı,  bakışı,  gülüşü, söyleyişi, yürüyüşü, hareket tarzı, şakaları, rüyaları hep kendinin, kendi fiziğinin, kendi  fizyolojisinin, kendi  psikolojisinin öz eseridir., Bu yeryüzünde kahve fincanını bile birebir biçimde tutan, ekmek lokmasını birebir biçimde çiğneyen  iki  insan bulunamaz.  Öyle ise, bütün yaptıklarımız yalnız bizimdir.

İşte bu bakımdan yazı,  insanı  incelemek  için  başvurulacak  olan  belgelerin en uygun, en kullanışlı  olanlarından  biridir. 

grafoloji
grafoloji

Her insanın elyazısı bir bütündür. Grafoloji biliminin en önemli ilkelerinden biri de şudur: yazı nokta, harf,  söz  dediğimiz  parçaların  toplamı değil ,bir sanat eseri gibi canlı  bir  bütündür. 

Her insanın yazısında değişmez karakterler vardır. İnsanın yazısı  kendisini anlatır.

İnsanlar yazı ile insan arasındaki bağlaşmayı ötedenberi görüp anlatmışlardır. İnsanlar  tanıdıkları  insanların  el yazılarını  da   onların  yüzlerini tanır  gibi  tanırlar.   El yazısını   tanıdıkları  bir  insandan   mektup   gelince, adresteki yazıya bakar bakmaz  kimden geldiğini  söyleyiverirler !

Aslında el yazısı çocukluğumuzda , gençlik döneminde ve olgunlukta ve hatta yaşlılık döneminde bile farklılıklar gösterebilir ve değişebilir. Peki kişilik değişmez mi ? Elbette kişilik de değişmektedir. Ana hatları istisna olmak üzere insanlar değişirler. . .

Grafoloji yazının bilimidir. Yazı ile yazarı arasındaki her türlü ilginin, ilintinin incelenmesi bu bilimin işidir.

Grafolog da insan ruhunun  katmanlarını  inceleyip  ne  olmakta  olduğunu  anlamaya  çabalar.   Kendinin  ne   olduğunu, ne olmadığını onun için öğrenmek isteyen bir insan da bir Grafolog’a  başvurabilir.

Hepimizin çocukluk veya ergenlik döneminde saçma diye nitelendirebileceğimiz hal, hareket ve davranışları olmuştur. Bu gün ise o anılarımızı tebessüm ederek anımsarız. Bu gün doğru kabul ettiğimizi yarın yalanlayabiliriz. Şu cümle oldukça doğrudur. ” Değişmeyen tek şey , değişimin kendisidir.” Felsefedeki ” Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız ” tezi, nehrin birebir aynı nehir olmadığı savını savunur.

Konumuza dönecek olursak grafoloji yazı üzerinden çok kesin olmamakla beraber karakter analizi yapma sanatıdır. Günümüzde kriminal daire başkanlığı gibi kurumlar ve bilirkişiler resmi davalarda el yazısı ve imza orijinalliğini çözümlemek üzere iş yürütürler. Özellikle Forensik Grafoloji sadece bu alanla ilgili çalışmalar yürütür. Ancak şunu belirteyim ki siz de bir kaç ipucu ile kolayca el yazısı yorumlayabilirsiniz.

grafoloji uzmanlarının meydana koyamayacağı yazı hırsızlığı yoktur.

Şimdi gelin bazı ipuçlarını beraber öğrenelim.

Grafolojik İpuçları ! Yorumlamayı Öğreniyoruz.

Sağa Doğru Eğik Yazan Kişi

İletişim becerisinin iyi olduğu manasına gelir. Aynı zamanda arkadaş canlısı görünmeye özen gösterirler. Otoriteye uyma eğilimleri yüksektir ve genellikle kabul edilmek için uyma eğilimi gösterirler. Çocukluk döneminde otorite figürleri babadır. Baba, anneden daha otoritedir onlar için. İster severek , ister korkarak itaat etsinler , sonuçta babaya otorite olarak bakarlar.

“Moretti, bu kişiler için dünyaya veya otoriteye kabul görmek için eğilirler” der. Özellikle eğim hafif ise kontrollü bir kabul edilme çabası olduğu düşünülebilir. Ancak eğim %40’üzerinde ise kişi egosunu alt etmiş, koşulsuz teslimiyet eğilimindedir.

Dik Yazan Kişi

Dik yazı karakter bağımsızlığına işarettir. Kişi ne annesini ne de babasını rol model almamıştır. Bu arkadaşlar oldukça akılcı ve kontrollüdür. Bağımsız ve kontrolcü kişiliği sayesinde hesapsız davranmamak gibi bir eğilimleri bulunur.

Gerektiğinde toplum içerisine karışmak ve sosyalleşmekten kaçınmazlar. Bu uğurda asla eğilmez ve dik dururlar, taviz vermezler. Duygularını kabul etseler bile ! yeri geldiğinde kendilerine bile karşı dururlar ve kendilerini bastırırlar.

Sola Doğru Eğik Yazan Kişi

Annecidirler. Babalarını bilinçaltında reddederler ve anneci bir tavır takınırlar. Duygusal baskınlık yüzünden kendilerini fazla ifade etmeyi sevmezler ve onlar için duygular acı vericidir. Bu sebeple de mantığı tercih ederler.

Eğer kadın ise ilişkilerinde sert , acımasız ve baskın kişi bu arkadaştır. Güçlü kadın imajını oluşturmaya çalışırlar.

Otoriteye karşıdırlar. Kendileri otorite olmayı seveler. Takip etme konusunda kötüdürler. Özellikle kurallara isyan etme eğilimleri bulunmaktadır.

Bir örnek vermek gerekirse John Steincback geriye dönük eğik yazar.

sola eğik yazı grafoloji
sola eğik yazı grafoloji

Karma Yazılar

Evet gelelim kararsızlara. Evet ne sağa ne sola ne de dik yazan , kafasına estiği gibi yazan arkadaşlar bunlar.

Çocukluk döneminde anne veya babayı memnun etmeye çalışan ama bir türlü karar veremeyen , ailede tutarsızlık yaşayan arkadaşlardır.

Benlik yapıları sağlam değildir ve ciddi bir şekilde hayata karşı suçluluk hissederler. Kafka’nın yazısı buna en güzel örnektir.

Kafka Grafoloji
Kafka Grafoloji
Grafoloji Diyagramı

Grafoloji Diyagramı ve Yorumu

Yukarıdaki diyagramda eğime göre kısa ve net yorumlar yer almaktadır. Çok çarpıcı yorumlar bunlar ve arkasından sizlere yazı türüne göre ünlülerin yorumlarını aktaracağım.

A : Duyguları konusunda oldukça rahatsız kişilik. Duygularını asla ifade etmeyen kişidir. Tabiri caizse kendi dünyasına kapanmıştır. Ulaşmak çok zordur hatta imkansızdır.

B : Duygular konusunda gizlilik esas, yansıtmayı sevmez. Anlaşmak zordur.

C : Gerçek duygularını saklayan bu kişi , çok diplomatik davranır ve gerektiğinde maskeler takar.

D : Duygularından çok zihnini dinler. Mantıklı ve oldukça dikkatlidir. Bağımsızdır.

E : Duygularını dışavurmakta kontrollü olmakla beraber sağlıklı düşünür. İletişim kurmakta zorlanmaz .

F : Duygularının kontrolündedir. Kişi mantığını kullanmakta zorlanmaktadır.

G : Duygular kişiyi ele geçirmiştir. Mantık tamamen devre dışıdır. Özellikle histerik duygu ve hareketler gösterir. Katil profilinin bu olduğu düşünülmektedir.

Karma Yazılar : Tahmin etmek çok güç , bu kişiler kararsız , disiplinsiz , kaprisli ve sağ duyudan yoksundur.

Yazının Büyüklüğü

Büyük Yazan Kişiler

Dost canlısı ve zararsız kişilerdir. Yabancı insanlara karşı daha mesafeli olmayı seçerler ama iletişim kurmaktan kaçınmazlar. Sevgi dolu kişilerdir. Mutludurlar.

Küçük Yazan Kişiler

Mantığı temsil eder ama karşıt görüşlü kişilere karşı sert ve acımasızdır. zihinsel uğraşları seven ve akademik düşünen kişiler genelde küçük yazarlar. Hem küçük hem de zarif yazan kişiler ise kendi düşünceleri dışında düşünen kişilerle iletişim kurmazlar. Bununla beraber sosyal normları yıkmazlar.

Kalemin Bastırılması ve Koyu Olması

Sözünün eri kişilerdir. Bir söz verirlerse mutlaka yaparlar. Hayata karşı öfkelidirler. Bununla beraber etrafında olan bitene karşı duyarlıdır.

Çok koyu harflerde ise hayata karşı öfke ve sürekli bir gerginlik söz konusudur. Küçük imalarda bile alınganlık gösterirler. Bir olaya karşı önce tepki gösterir , soruyu daha sonra sorarlar. Duygusal tepkilerini bastırmakta zorlanırlar ve süreklilik gösterirler.

Solgun ve Silik Harfler

Bu kişiler hayata karşı hassas kişilerdir. Öfke barındırmazlar. Genellikle mutlu kişilerdir ve çok kırılgandırlar. Bu kişilerin üstüne gidilmez. Genellikle tehlikeden uzak duran sönük bir yaşamı tercih eden kişilerdir.

Harflerdeki İpuçları L – t – h – y

Bu harflerin üst çizgisini uzun çizen arkadaşlar bir hedefe sahiptir ve bu yolda çaba gösterirler. Eğer bu harfler fazla uzunsa kişilerin beklentileriyle ilgili gerçekçi olmayan fikirleri olabilir. Bu noktada uyarmak gereklidir.

Y ve G harfindeki kuyruk kıvrımlı ve harfin altından çengele dönüşüp harfi sağdan aşıyor ise bu sanat eğilimi ve zeka belirtisidir. Genellikle zeki kişilerde görülmektedir.

Y harfi
Y Harfi

Kelime Boşlukları

Eğer kelimeler arasındaki mesafe fazla ise o kişiyi rahat bırakın çünkü nefes alacak zamana ihtiyaç duyuyor.

Kelimeler arasında daha az boşluk varsa kişi sıkı ilişkilerdne hoşlanmaktadır ve yalnız kalmaya ihtiyaç duymaz. Genellikle etrafı kalabalık biridir.

Ünlüler ve Grafoloji

Sola Yatık Yazan Ünlüler

Obama – Johnny Depp

Miley Cyrus – Bradd Pit – Eminem

Dik Yazan Ünlüler

Borges
J.K. Rowling
Justin Timberlake
Britney Spears
Shakira
Angelina Jolie
Beyonce

Sağa Yatık Yazan Ünlüler

Oprah
Albert Einstein
J.D. Salinger
Atatürk
Tesla

avicenna

Pedagojik makaleler ve her türlü faydalı bilgiyi sizlere sunmak için araştırmalar , analizler yapıyor ve özgün bilgilerle harmanlayarak sizlere sunuyorum. Destek olmanız beni mutlu eder. Teşekkürler

4 Yorum

  1. Azerbaycanda el yazısı yazıyoruz. Türkiyede herkes düz yazı yazdığı için ben ne yazacağımı şaşırdım.El yazısı yazsam okuyamıyorlar.Düz yazıyı da ben yazamıyorum. Düz yazı sanki bana ciddi gelmiyor gibi bir hiss oluyor. Çok güzel yazı, tebeikler!

    1. Teşekkür ederim. Türkiye çok şükür bu uygulamadan vazgeçildi 😀 Çünkü gerçek el yazısı kişinin kendi tercihine bırakılan el yazısıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir