etnik gruplar

Osmanlı Dağılma Dönemi Özet Hap Bilgiler
Tarih Konu Anlatımı

Osmanlı Dağılma Dönemi Özet Hap Bilgiler

1. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma dönemi, 1792’de Rus İmparatorluğu ile Yaş Antlaşması’nın imzalanmasıyla başlar ve 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla sona erer. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu büyük toprak kayıpları yaşar ve Kurtuluş Savaşı sonucunda sadece Anadolu’yu kurtarabilir. 2. İkinci Meşrutiyet dönemi 1908-1920 yıllarını kapsar ve II. Abdülhamid ve V. Mehmet Reşad…