osmanlı’da alman generaller

Alman Generallerin Çanakkale Savaşındaki Rolü
Makale

Alman Generallerin Çanakkale Savaşındaki Rolü

Çanakkale savaşları Osmanlı Devleti’nin 20 yy’da verdiği en çetin sınavlardan biridir. Türk ordusu Çanakkale’de dirayetle savaşmış ve müttefik kuvvetlere geçiş izni vermemiştir. Çanakkale savaşlarında Türk cephesi, Türk komutanlar ve Alman Generaller tarafından komuta edilmiştir. Ancak Çanakkale cephesinin  üst komuta kademesi  Almanya ile ittifak anlaşmaları gereği Alman Generaller ‘…