tarihin tarihi

ÖABT Tarih Alan Eğitimi 1
Makale

ÖABT Tarih Alan Eğitimi 1

TARİH ALAN EĞİTİMİ DÜNYADA TARİH ÖĞRETİMİ Avrupa’da tarih, önceden hükümdar namzetlerini idarecilik sanatına hazırlayan bir disiplin olarak görülmüştür. Uzun bir süre klasik dillerin öğretimi için gerekli materyali sağlayan bir yardımcı araç olarak kalmış, 16. yüzyıldan sonra, dinî metinleri daha iyi anlamada gerekli tarihsel çerçeveyi sağladığı için tarih öğretimi…