osmanlı duraklama dönemi test

Osmanlı Duraklama Dönemi
Tarih Konu Anlatımı

Osmanlı Duraklama Dönemi

Arayış Yılları Osmanlı Duraklama Dönemi – 17 YY Arayış Yılları Arayış Yılları 17.YY Yükselme dönemi olarak adlandırdığımız  1453- 1595 arası dönemde son  iki  padişah  II.Selim ve III. Murad’tır. Duraklama dönemi ise bu dönemden sonra başlamaktadır. Bu dönemde  Sokollu Mehmet Paşa   sadrazamlık yapmış ve güçlü etkisi ile öne çıkmıştır.…