Osmanlı Kuruluş Dönemi

Osmanlı Kuruluş Dönemi Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı

Osmanlı Kuruluş Dönemi Konu Anlatımı

Osmanlı Kuruluş Dönemi Kayı Boyu Osmanlı Devleti’nin kuruluşu şüphesiz birdenbire olmamıştır. Bu noktada Anadolu’daki otorite boşluğunu ve sebeplerini iyi anlamamız gerekiyor. 1243  Kösedağ savaşından sonra yenilen Anadolu Selçuklu Devleti Anadoluda Moğol İlhanlılar’ın baskısı sebebiyle zayıf bir konumda varlığını sürdürüyordu. Anadolu Selçuklu devletinin son hükümdarı 2.Mesud , öldüğünde yerine…