TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 1

Aşağıda liste olarak verdiğimiz bilgilerin  slayt dosyasını indirmek için yazının sonundaki indir butonuna tıklayabilirsiniz. TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 1 slayt dosyası yazının sonundadır.

Unutmayın , başarılı olmanın yolu çalışmaktan geçse de doğru teknikleri bilmek size çok zaman kazandıracaktır. Doğru bilgilere çalışmak çok çalışmaktan evladır. Bu sebeple sistemli olmakta daima fayda vardır.

TYT tarih demek , yorumlama gücü demektir. Yorumlama gücünüzü geliştiriniz.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 1

 • Mezarların oda şeklinde yapılması ,
 • ölenlerin süs eşyalarıyla gömülmesi
 • ahiret inancına kanıttır.
 •  Urartular ve Mısır Uygarlığı
 •  Su bentleri yapan , sulama kanalları
 • açan ve orak kullanan toplumlar tarımla
 • uğraşmışlardır.
 •  Yerleşik hayat görülüyorsa sebebi
 • muhtemelen tarımdır.
 •  Tarım, yerleşik hayatı zorunlu kılar.
 •  Kolonicilik yapılan yerlerde, ticari
 • ilişkiler ve kültürel etkileşim oldukça
 • fazladır.
 •  Toplumlar arası en güçlü etkileşim aracı
 • daima savaşlar olmuştur.
 •  Şehir devletlerinin olduğu uygarlıklarda ,
 • siyasi birlik yoktur .
 •  Başkent yoktur.
 •  Özgür düşünce hakimdir.
 •  Başkenti olan uygarlıklarda, merkezi bir
 • yönetim hakimdir.
 •  Bu uygarlıklara merkeziyetçi imparatorluklar
 •  Tek merkezden yönetilir.
 •  Özgür düşünce nispeten kısıtlıdır.
 •  Bir ülkede ikili yönetim olması , taht
 • kavgası ihtimalini de arttırır.
 •  Merkezi otorite zayıftır , feodalite
 • (Derebeylik) gibi kavramlar güçlüdür.
 •  Derebeylik , ağalık kavramına benzetilebilir. Her derebey
 • kendi bölgesini yönetmekte serbest davranır.
 •  Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı varsa ,
 • merkezi otorite zayıftır
 •  Taht kavgaları yaşanabilir
 •  Feodalite (Derebeylik) güçlenir , erkek
 • çocukları tahta geçme şansına eşit oranda
 • Güçlü ve hızlı olan tahtı ele geçirir.
 •  İkta sistemi ve Tımar sistemi aynı sistemi
 • ifade eden iki kavramdır.
 •  İkta Selçuklulara kadar diğer Türk
 • devletlerinde de görülen bir Türk – İslam
 • uygulamasıdır.
 •  Tımar sistemi ise bu uygulamanın Osmanlı
 • İmparatorluğundaki adıdır.
 •  Tımar sisteminde a Anadoluda toprak işleyen
 • komutanlar, geliri ile asker yetiştirir.
 •  Tımar sisteminde devlet hazinesini arttırmak
 • söz konusu değildir. Ürünler ve vergileri
 • toplandığı yerde harcanır.
 •  Devlet hazinesinde eksilme de söz konusu
 • Merkez hazinesinden Tımar ordusuna
 • para çıkmaz.
 •  Bir ülkenin sınırları genişlediği taktirde ,
 • ülkenin ekonomik geliri de artar.
 •  Farklı kültürler arasında etkileşimler
 • meydana gelir.
 •  Nüfus artar ve böylece bu çok ulusluluk
 • ile beraber imparatorluk sistemi görülür.
 •  Kut anlayışı , halkın hükümdara
 • bağlılığını arttırır.
 •  Merkezi otoriteyi azaltır.
 •  Bunun sebebi ise erkek çocukların tahta
 • geçme şansına sahip olmasıdır.
 •  Skolastik düşünce , dogmatik
 • düşüncedir. Yeni yorumlara kapalıdır.
 •  Bilim ve düşünceyi sınırlandırır.
 •  Ordugahlar , sınırların genişletilmesi ,
 • bölgelerin güvenliği ve asker yetiştirme
 • amacıyla kurulur.
 •  Abbasiler döneminde Türklerin
 • yerleştirildiği ordugah şehirlere avasım
 • Örneğin Samarra kenti bir avasım
 •  Fethedilen yerlere Türklerin veya
 • Müslümanların yerleştirilmesinin nedeni ,
 • fetihlerin kalıcı olmasıdır.
 •  Bu politikaya iskan politikası denir.
 •  Bölgede Türk veya Müslüman kültürünün
 • yayılması güvenliği ve kalıcı otoriteyi arttırır.
 •  Posta teşkilatı , denetimi kolaylaştırdığı
 • için merkezi otoriyeti güçlendirir.
 •  Tarihte ilk defa Persler tarafından
 • kurulmuştur.
 •  İç isyanların güçlükle bastırılması
 • ülkenin merkezi otorite düşüklüğünü
 • gösterir ve düşman devletlere müdahale
 • cesareti verir.
 •  Fethedilen toprak fethedenindir anlayışına
 • «kılıç hakkı» denir.
 •  Fetihleri hızlandırırken feodaliteyi
 • canlandırır.
 •  Anadoluda Beylikler Dönemi bu şekilde
 • başlamıştır.
 •  Boy beyleri – Atabeylerinin güçlü olması
 •  İyi tarafı daima Türklüğü yaymalarıdır.
 •  Kötü tarafı ise merkezi otoritenin daima
 • zayıf kalmasıdır.
 •  Anadolu Selçuklu Devleti döneminde
 • Alanya , Antalya , Suğdak gibi denize
 • kıyısı olan yerlerin fethedilmesi ticarete
 • verilen önemi kanıtlar.
 •  Türkiye Selçukluları’nın Büyük
 • Selçuklular’dan farkı , merkezi otoriteye
 • ve donanmaya önem vermeleridir.
 •  Coğrafi imkanları Büyük Selçuklular’dan
 • daha avantajlı oldugu için Donanma da
 • kurmuşlardır.

SLAYT DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 1