Tarih Slaytları

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2  slayt dosyasını yazının sonundaki indir butonundan bilgisayarına kaydedebilir ve sunum şeklinde çalışabilirsiniz.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2
TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2

 Birinci haçlı seferinde savaşa girmeyen,
ancak ikinci haçlı seferinde savaşa giren
bazı din adamları ve devlet büyüklerinin
savaşa girme sebebi , birinci haçlı seferinde
gösterilen başarıdır.
 Bundan dolayı motive olmuş ve ekonomik
kazanç elde edebilmek için ikinci haçlı
seferine katılmışlardır.
 Uç Beyleri , sınırların genişlemesi ve
korunmasında önemli rol oynarlar.
 Uç Beyleri aynı zamanda iyi dil bilirler ve
düşman ülkelerden istihbarat toplarlar.
 Kadılara müdahale edilmez.
 Bunun sebebi yargının bağımsızlığını
sağlamaktır.
 Anadolu ve Mezopotamya arasında
ilişkiler kesilmeden devam etmiştir.
Bunun sebebi ; iki bölge arasında ulaşım
kolaylığı olması ve iki bölgenin
üretimlerinin birbirlerinin ihtiyaçlarını
Tamamlamasıdır.
 Türkiye Selçuklu ya da diğer adıyla Anadolu
Selçuklu Devletinde edebiyatta ve resmi dilin
Farça olmasında ,Türklere islamiyet’in İran
yoluyla geçmesi , İran’dan aydın ve idarecilerin
gelmesi , iki ülke arasında sıkı ilişkilerin olması
ve Farsça’nınişlenmiş bir dil olmasının payı
büyüktür.
 Karesioğullarının alınmasıyla Rumeliye
geçiş kolaylaştı.
 Karesioğullarının denizci bir beylik olması
sayesinde Osmanlı Devleti donanma sahibi
oldu.
 Bizans’ın Çimpe kalesini Osmanlılara
vermesiyle Rumelinin kapıları Osmanlılara
açılmış oldu. Fetihler bu kaleden gerçekleşti
Rumeli’de.
Osmanlıların Rumelide fazla toprak
kaybetmemesinin nedenleri şunlardır :
 Halkın Osmanlı devletinin hoşgörüsünden
memnun olması
 Balkan ulusları arasında mezhep çatışmalarının
olması
 Avrupa’da yüzyıl savaşlarının sürmesi
 Rumeli hisarının ypılma sebebi Bizans’a
gelecek yardımları önleme isteğidir.
 Halifelik , Memlük’lerden Osmanlı Devletine
Yavuz Sultan Selim döneminde geçmiştir.
 Halifelik Mısır topraklarında idi.
 Memlükler Türk devletidir. Asıl ismi
Et’Devlet’üt Türkiyye’dir.
 Kırım , Akla Karadeniz’i getirmelidir.
Kırım’a hakim olan Karadeniz’de daha
kolay hakim olur.
 Osmanlı Tarihinde ülke Hanedanın ortak
malıdır anlayışı I.Murad döneminde “
Padişah ve oğullarının ortak malıdır”
anlayışı olarak değişmiştir.
 Ticaret yollarının (İpek , Baharat)
Osmanlı denetiminde olması Avrupalıları
arayışa itmiştir.
 Coğrafi keşiflerin yapılması Osmanlı
ekonomisini çok kötü etkilemiştir.
 Orta Avrupa’da Osmanlı Devletinin
üstünlük kurması Mohaç Savaşı ile
 Anadoludasiyasi üstünlük kurulması
Turnadağ savaşı ile olmuştur.
 Osmanlı Devleti Akdeniz’de siyasi
üstünlüğünü Preve Deniz Zaferi ile
kazanmıştır.
Fatih döneminde ; Venedik , Kanuni
döneminde Fransızlara ekonomik
ayrıcalıklar verilmesi
 Deniz ticaretini canlandırma
 Haçlı birliğini engelleme
 Avrupalıların ittifak yapmasını engelleme
 Hristiyan birliğini bozmaya yöneliktir.
 Sınırlar genişledikçe eyalet sayısı da
artar.
 Vergi gelirleri de artar.
 Merkezi otorite ise azalır.
 Ülke hanedanın ortak malıdır.”
anlayışının yerine ” Ülke hükümdar ve
oğullarının malıdır.” anlayısının
getirilmesinin sebebi , taht kavgalarının
sınırlandırılması ve merkezi otoritenin
korunmasıdır.
 Şehzadeler, yönetim deneyi kazanması ,
halkı tanıması ve tanınması için tecrübeli
devlet adamlarının gözetiminde
sancaklara idareci olarak gönderilirlerdi.
 Divan üyelerinin görüşlerini daha rahat
söyleyebilmeleri için Divan idaresi
sadrazamlara bırakılarak toplantıları
kafes arkasından izlemeye başlanmıştır.
Böylece sadrazamlık makamıda
güçlenmeye başlamıştır.
 Kapitülasyonların artması ekonomiye
zarar verir.
 Lonca teşkilatı : Mesleki eğitim
amaçlıdır.
 Yeniçeri ocağı kaldırılınca padişah tekrar
otorite kazanmıştır.
 Haraç ve Cizye toplanması
teokratik yönetim oldugunu
kanıtlar.
 Yeniçeri ocağı , Yaya ve
Müsellemlerin yetersizliğinden
savaş esirlerinden kurulmuştur.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2  dosyasını indirmek için aşağıdaki butonu tıklamanız yeterlidir.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2 İNDİR

avicenna

Pedagojik makaleler ve her türlü faydalı bilgiyi sizlere sunmak için araştırmalar , analizler yapıyor ve özgün bilgilerle harmanlayarak sizlere sunuyorum. Destek olmanız beni mutlu eder. Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu