Connect with us

Tarih Slaytları

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2

Published

on

tyt tarih kazandıran ipuçları

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2  slayt dosyasını yazının sonundaki indir butonundan bilgisayarına kaydedebilir ve sunum şeklinde çalışabilirsiniz.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2

 Birinci haçlı seferinde savaşa girmeyen,
ancak ikinci haçlı seferinde savaşa giren
bazı din adamları ve devlet büyüklerinin
savaşa girme sebebi , birinci haçlı seferinde
gösterilen başarıdır.
 Bundan dolayı motive olmuş ve ekonomik
kazanç elde edebilmek için ikinci haçlı
seferine katılmışlardır.
 Uç Beyleri , sınırların genişlemesi ve
korunmasında önemli rol oynarlar.
 Uç Beyleri aynı zamanda iyi dil bilirler ve
düşman ülkelerden istihbarat toplarlar.
 Kadılara müdahale edilmez.
 Bunun sebebi yargının bağımsızlığını
sağlamaktır.
 Anadolu ve Mezopotamya arasında
ilişkiler kesilmeden devam etmiştir.
Bunun sebebi ; iki bölge arasında ulaşım
kolaylığı olması ve iki bölgenin
üretimlerinin birbirlerinin ihtiyaçlarını
Tamamlamasıdır.
 Türkiye Selçuklu ya da diğer adıyla Anadolu
Selçuklu Devletinde edebiyatta ve resmi dilin
Farça olmasında ,Türklere islamiyet’in İran
yoluyla geçmesi , İran’dan aydın ve idarecilerin
gelmesi , iki ülke arasında sıkı ilişkilerin olması
ve Farsça’nınişlenmiş bir dil olmasının payı
büyüktür.
 Karesioğullarının alınmasıyla Rumeliye
geçiş kolaylaştı.
 Karesioğullarının denizci bir beylik olması
sayesinde Osmanlı Devleti donanma sahibi
oldu.
 Bizans’ın Çimpe kalesini Osmanlılara
vermesiyle Rumelinin kapıları Osmanlılara
açılmış oldu. Fetihler bu kaleden gerçekleşti
Rumeli’de.
Osmanlıların Rumelide fazla toprak
kaybetmemesinin nedenleri şunlardır :
 Halkın Osmanlı devletinin hoşgörüsünden
memnun olması
 Balkan ulusları arasında mezhep çatışmalarının
olması
 Avrupa’da yüzyıl savaşlarının sürmesi
 Rumeli hisarının ypılma sebebi Bizans’a
gelecek yardımları önleme isteğidir.
 Halifelik , Memlük’lerden Osmanlı Devletine
Yavuz Sultan Selim döneminde geçmiştir.
 Halifelik Mısır topraklarında idi.
 Memlükler Türk devletidir. Asıl ismi
Et’Devlet’üt Türkiyye’dir.
 Kırım , Akla Karadeniz’i getirmelidir.
Kırım’a hakim olan Karadeniz’de daha
kolay hakim olur.
 Osmanlı Tarihinde ülke Hanedanın ortak
malıdır anlayışı I.Murad döneminde “
Padişah ve oğullarının ortak malıdır”
anlayışı olarak değişmiştir.
 Ticaret yollarının (İpek , Baharat)
Osmanlı denetiminde olması Avrupalıları
arayışa itmiştir.
 Coğrafi keşiflerin yapılması Osmanlı
ekonomisini çok kötü etkilemiştir.
 Orta Avrupa’da Osmanlı Devletinin
üstünlük kurması Mohaç Savaşı ile
 Anadoludasiyasi üstünlük kurulması
Turnadağ savaşı ile olmuştur.
 Osmanlı Devleti Akdeniz’de siyasi
üstünlüğünü Preve Deniz Zaferi ile
kazanmıştır.
Fatih döneminde ; Venedik , Kanuni
döneminde Fransızlara ekonomik
ayrıcalıklar verilmesi
 Deniz ticaretini canlandırma
 Haçlı birliğini engelleme
 Avrupalıların ittifak yapmasını engelleme
 Hristiyan birliğini bozmaya yöneliktir.
 Sınırlar genişledikçe eyalet sayısı da
artar.
 Vergi gelirleri de artar.
 Merkezi otorite ise azalır.
 Ülke hanedanın ortak malıdır.”
anlayışının yerine ” Ülke hükümdar ve
oğullarının malıdır.” anlayısının
getirilmesinin sebebi , taht kavgalarının
sınırlandırılması ve merkezi otoritenin
korunmasıdır.
 Şehzadeler, yönetim deneyi kazanması ,
halkı tanıması ve tanınması için tecrübeli
devlet adamlarının gözetiminde
sancaklara idareci olarak gönderilirlerdi.
 Divan üyelerinin görüşlerini daha rahat
söyleyebilmeleri için Divan idaresi
sadrazamlara bırakılarak toplantıları
kafes arkasından izlemeye başlanmıştır.
Böylece sadrazamlık makamıda
güçlenmeye başlamıştır.
 Kapitülasyonların artması ekonomiye
zarar verir.
 Lonca teşkilatı : Mesleki eğitim
amaçlıdır.
 Yeniçeri ocağı kaldırılınca padişah tekrar
otorite kazanmıştır.
 Haraç ve Cizye toplanması
teokratik yönetim oldugunu
kanıtlar.
 Yeniçeri ocağı , Yaya ve
Müsellemlerin yetersizliğinden
savaş esirlerinden kurulmuştur.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2  dosyasını indirmek için aşağıdaki butonu tıklamanız yeterlidir.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 2 İNDİR

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tarih Slaytları

Türk İslam Devletleri Slayt

Published

on

müslüman türk devletleri

Türk İslam Devletleri

Konu anlatım dosyamız yazının en altında bulunmaktadır. Türk islam devletleri slayt dosyası nı indirmek için yazının sonuna gidiniz. Aşağıda genel bir özet görmektesiniz. Özet sadece giriş kısmıdır. Tamamı slayttadır.

Türk islam devletleri ve bu bağlamda Türk İslam Tarihi şüphesiz Türkler ve Arapların ilk defa yan yana geldiği Talas Savaşı ile başlıyor. Peki Talas Savaşı’nda ne oldu ? Talas savaşını irdeliyoruz. 

Talas Savaşı Müslüman Araplar (Abbasiler) ve Çinliler arasındaki bir mücadeledir. Yaşandığı yıl ise 751 yılıdır. Türk islam devletleri konu anlatımı ‘na Talas Savaşı ile başlıyoruz.

türk islam tarihi

Talas Savaşı

Talas Savaşında Müslüman Abbasi Arapları ve Çinliler karşı karşıya geldiler. Galip gelen, horasan bölgesine ve dolayısı ile orta asya hakimiyetine doğru hakimiyet alanını genişletecekti.

Çin’in Orta Asya egemenliğini ele geçirmesi ve batıya yönelmesi elbette iki taraf için de tehlikeli sonuçlar doğuruyordu. Hem Araplar, hem de Türkler bu durumu kabullenemezdi.

Karluk Türkleri bu mücadelede müslüman Arapları desteklemiş ve savaşı da bu ittifak kazanmıştır. Türkler bu savaş ile beraber islamiyet ile tanışmış ve akabinde Türk İslam Tarihi için bir sahne açılmıştır.

Karluk Türkleri ise islamiyeti kabul eden ilk Türk boyu olma ünvanını almışlardır.

türk islam devletleri – karluk boyu simgesi

Burada küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Türk islam devletleri arasında İtil Bulgar Devleti, Avrupa’da 912 yılında Almış Han ile beraber islamiyeti kabul eden bir Türk devletidir.

Akla ilk devlet olarak Karahanlılar geliyor olsa da bu yanlıştır. Çünkü Karahanlı devletinin islamiyeti resmi dinleri olarak kabul ettikleri tarih 924 yılı ve sonrasıdır.

Türk islam devletleri slayt yazının sonundadır.

O halde Karahanlılar ” Orta Asyada islamiyeti kabul eden ilk türk devletidir. Burada “orta asya “vurgusuna dikkat etmemiz gerekiyor.

Talas Savaşının Sonuçları

Horasan ve dolayısıyla Orta Asya , Çin egemenliğine girme tehlikesini bertaraf etmiştir.

türk islam tarihi – horasan

Türkler , küçük bir topluluk düzeyinde de olsa , islamiyeti kabul etmişlerdir. Karluk boyu, islamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu olmuştur. Daha sonra ise Karahanlı Devleti’nin kuruluşunda ve müslümanlaşmasında payları büyük olacaktır.

Araplar, Çinlilerden aldıkları kağıt,pusula,barut ve matbaa gibi icatları Türklere de öğretmişlerdir.

Talas Savaşı , bu ünitedeki en önemli olaylardan biridir. Dolayısı ile hafızamızda kesinlikle yer etmelidir.

Türkler ve Araplar arasında yakın ilişkiler başlamış ve Türkler , Abbasi devletinde önemli komutanlıklara getirilmişlerdir. Ayrıca kurulan avasım şehirlerine yerleştirilmişlerdir. Bu şehirler askeri ordugah şehirlerdir. Şüphesiz güvenlik amacı ile sınır bölgelere kurulmuşlardır.

Bu şehirlerden en meşhuru ise Samarra şehridir. Türk islam tarihi konu anlatımı kapsamında avasım şehirleri iyi bilinmelidir. Zira bu şehirler kavramsal anlamda soru potansiyeli taşımaktadır.

Continue Reading

Tarih Slaytları

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 1

Published

on

tyt tarih kazandıran ipuçları

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 1

Aşağıda liste olarak verdiğimiz bilgilerin  slayt dosyasını indirmek için yazının sonundaki indir butonuna tıklayabilirsiniz. TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 1 slayt dosyası yazının sonundadır.

Unutmayın , başarılı olmanın yolu çalışmaktan geçse de doğru teknikleri bilmek size çok zaman kazandıracaktır. Doğru bilgilere çalışmak çok çalışmaktan evladır. Bu sebeple sistemli olmakta daima fayda vardır.

TYT tarih demek , yorumlama gücü demektir. Yorumlama gücünüzü geliştiriniz.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 1

 • Mezarların oda şeklinde yapılması ,
 • ölenlerin süs eşyalarıyla gömülmesi
 • ahiret inancına kanıttır.
 •  Urartular ve Mısır Uygarlığı
 •  Su bentleri yapan , sulama kanalları
 • açan ve orak kullanan toplumlar tarımla
 • uğraşmışlardır.
 •  Yerleşik hayat görülüyorsa sebebi
 • muhtemelen tarımdır.
 •  Tarım, yerleşik hayatı zorunlu kılar.
 •  Kolonicilik yapılan yerlerde, ticari
 • ilişkiler ve kültürel etkileşim oldukça
 • fazladır.
 •  Toplumlar arası en güçlü etkileşim aracı
 • daima savaşlar olmuştur.
 •  Şehir devletlerinin olduğu uygarlıklarda ,
 • siyasi birlik yoktur .
 •  Başkent yoktur.
 •  Özgür düşünce hakimdir.
 •  Başkenti olan uygarlıklarda, merkezi bir
 • yönetim hakimdir.
 •  Bu uygarlıklara merkeziyetçi imparatorluklar
 •  Tek merkezden yönetilir.
 •  Özgür düşünce nispeten kısıtlıdır.
 •  Bir ülkede ikili yönetim olması , taht
 • kavgası ihtimalini de arttırır.
 •  Merkezi otorite zayıftır , feodalite
 • (Derebeylik) gibi kavramlar güçlüdür.
 •  Derebeylik , ağalık kavramına benzetilebilir. Her derebey
 • kendi bölgesini yönetmekte serbest davranır.
 •  Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı varsa ,
 • merkezi otorite zayıftır
 •  Taht kavgaları yaşanabilir
 •  Feodalite (Derebeylik) güçlenir , erkek
 • çocukları tahta geçme şansına eşit oranda
 • Güçlü ve hızlı olan tahtı ele geçirir.
 •  İkta sistemi ve Tımar sistemi aynı sistemi
 • ifade eden iki kavramdır.
 •  İkta Selçuklulara kadar diğer Türk
 • devletlerinde de görülen bir Türk – İslam
 • uygulamasıdır.
 •  Tımar sistemi ise bu uygulamanın Osmanlı
 • İmparatorluğundaki adıdır.
 •  Tımar sisteminde a Anadoluda toprak işleyen
 • komutanlar, geliri ile asker yetiştirir.
 •  Tımar sisteminde devlet hazinesini arttırmak
 • söz konusu değildir. Ürünler ve vergileri
 • toplandığı yerde harcanır.
 •  Devlet hazinesinde eksilme de söz konusu
 • Merkez hazinesinden Tımar ordusuna
 • para çıkmaz.
 •  Bir ülkenin sınırları genişlediği taktirde ,
 • ülkenin ekonomik geliri de artar.
 •  Farklı kültürler arasında etkileşimler
 • meydana gelir.
 •  Nüfus artar ve böylece bu çok ulusluluk
 • ile beraber imparatorluk sistemi görülür.
 •  Kut anlayışı , halkın hükümdara
 • bağlılığını arttırır.
 •  Merkezi otoriteyi azaltır.
 •  Bunun sebebi ise erkek çocukların tahta
 • geçme şansına sahip olmasıdır.
 •  Skolastik düşünce , dogmatik
 • düşüncedir. Yeni yorumlara kapalıdır.
 •  Bilim ve düşünceyi sınırlandırır.
 •  Ordugahlar , sınırların genişletilmesi ,
 • bölgelerin güvenliği ve asker yetiştirme
 • amacıyla kurulur.
 •  Abbasiler döneminde Türklerin
 • yerleştirildiği ordugah şehirlere avasım
 • Örneğin Samarra kenti bir avasım
 •  Fethedilen yerlere Türklerin veya
 • Müslümanların yerleştirilmesinin nedeni ,
 • fetihlerin kalıcı olmasıdır.
 •  Bu politikaya iskan politikası denir.
 •  Bölgede Türk veya Müslüman kültürünün
 • yayılması güvenliği ve kalıcı otoriteyi arttırır.
 •  Posta teşkilatı , denetimi kolaylaştırdığı
 • için merkezi otoriyeti güçlendirir.
 •  Tarihte ilk defa Persler tarafından
 • kurulmuştur.
 •  İç isyanların güçlükle bastırılması
 • ülkenin merkezi otorite düşüklüğünü
 • gösterir ve düşman devletlere müdahale
 • cesareti verir.
 •  Fethedilen toprak fethedenindir anlayışına
 • «kılıç hakkı» denir.
 •  Fetihleri hızlandırırken feodaliteyi
 • canlandırır.
 •  Anadoluda Beylikler Dönemi bu şekilde
 • başlamıştır.
 •  Boy beyleri – Atabeylerinin güçlü olması
 •  İyi tarafı daima Türklüğü yaymalarıdır.
 •  Kötü tarafı ise merkezi otoritenin daima
 • zayıf kalmasıdır.
 •  Anadolu Selçuklu Devleti döneminde
 • Alanya , Antalya , Suğdak gibi denize
 • kıyısı olan yerlerin fethedilmesi ticarete
 • verilen önemi kanıtlar.
 •  Türkiye Selçukluları’nın Büyük
 • Selçuklular’dan farkı , merkezi otoriteye
 • ve donanmaya önem vermeleridir.
 •  Coğrafi imkanları Büyük Selçuklular’dan
 • daha avantajlı oldugu için Donanma da
 • kurmuşlardır.

SLAYT DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TYT TARİH KAZANDIRAN İPUÇLARI 1

Continue Reading

Tarih Slaytları

Arayış Yılları Duraklama Slayt

Arayış yılları , Osmanlı Devletinin özellikle Kanuni’den sonra içine düştüğü otorite boşluğu ve bundan sonraki dönemde 1595 – 1774 yılları arasında yaşadığı dönemdir. Bu yıllarda doğuda Safeviler ve batıda Kutsal İttifak devletleri ile ( Venedik, Avusturya , Lehistan, Malta ) savaşlar olmuş ve Osmanlı devleti güç kaybetmiştir.

Published

on

arayış yılları
müslüman türk devletleri
türk islam kültürü

Arayış Yılları Duraklama Slayt

Konu ile ilgili çalışma sorularını aşağıdaki slayt dosyasından izleyebilirsiniz. İndirme linki yazının altındadır.

Slayt dosyası çalışma sorularından oluşmaktadır . Sorular boşluk doldurma şeklindedir ve cevaplıdır.

Arayış yılları , Osmanlı Devletinin özellikle Kanuni’den sonra içine düştüğü otorite boşluğu ve bundan sonraki dönemde 1595 – 1774 yılları arasında yaşadığı dönemdir. Bu yıllarda doğuda Safeviler ve batıda Kutsal İttifak devletleri ile ( Venedik, Avusturya , Lehistan, Malta ) savaşlar olmuş ve Osmanlı devleti güç kaybetmiştir. Özellikle bu devletlerle aynı anda savaşması ve doğudan ve batıdan tehditlerin eksik olmaması bundan başlıca sebeplerden olmuştur.

Osmanlı devletinin özellikle batıdaki gelişmeleri takip etmemesi ve Avrupa’nın hızlı yükselişi, Osmanlı’nın geri kalmasına sebep olmuştur. Bu durum da beraberinde iç isyanlar ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Özellikle Coğrafi keşiflerin olması ve Avrupa’nın yeni ticaret yollarına yönelmesi ile Osmanlı Devletinin elindeki ticari imkanların azalması da bunda etkili olmuştur.

Avrupa’da zuhur eden merkantalizm anlayışı ile beraber Hazineler altın ve gümüş ile dolmadığı sürece devletler zayıf adledilmiştir. Osmanlı devleti de artan savaş yükünü hazineden karşılayamaz hale gelmiş ve halka yüklenmiştir. Bu durum da beraberinde kıtlık ve isyanları getirmiştir.

Continue Reading

Trend Gönderiler