müslüman türk devletleri
türk islam kültürü

Arayış Yılları Duraklama Slayt

Konu ile ilgili çalışma sorularını aşağıdaki slayt dosyasından izleyebilirsiniz. İndirme linki yazının altındadır.

Slayt dosyası çalışma sorularından oluşmaktadır . Sorular boşluk doldurma şeklindedir ve cevaplıdır.

Arayış yılları , Osmanlı Devletinin özellikle Kanuni’den sonra içine düştüğü otorite boşluğu ve bundan sonraki dönemde 1595 – 1774 yılları arasında yaşadığı dönemdir. Bu yıllarda doğuda Safeviler ve batıda Kutsal İttifak devletleri ile ( Venedik, Avusturya , Lehistan, Malta ) savaşlar olmuş ve Osmanlı devleti güç kaybetmiştir. Özellikle bu devletlerle aynı anda savaşması ve doğudan ve batıdan tehditlerin eksik olmaması bundan başlıca sebeplerden olmuştur.

Osmanlı devletinin özellikle batıdaki gelişmeleri takip etmemesi ve Avrupa’nın hızlı yükselişi, Osmanlı’nın geri kalmasına sebep olmuştur. Bu durum da beraberinde iç isyanlar ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Özellikle Coğrafi keşiflerin olması ve Avrupa’nın yeni ticaret yollarına yönelmesi ile Osmanlı Devletinin elindeki ticari imkanların azalması da bunda etkili olmuştur.

Avrupa’da zuhur eden merkantalizm anlayışı ile beraber Hazineler altın ve gümüş ile dolmadığı sürece devletler zayıf adledilmiştir. Osmanlı devleti de artan savaş yükünü hazineden karşılayamaz hale gelmiş ve halka yüklenmiştir. Bu durum da beraberinde kıtlık ve isyanları getirmiştir.