arayış yılları

Osmanlı Duraklama Dönemi
Tarih Konu Anlatımı

Osmanlı Duraklama Dönemi

Arayış Yılları Osmanlı Duraklama Dönemi – 17 YY Arayış Yılları Arayış Yılları 17.YY Yükselme dönemi olarak adlandırdığımız  1453- 1595 arası dönemde son  iki  padişah  II.Selim ve III. Murad’tır. Duraklama dönemi ise bu dönemden sonra başlamaktadır. Bu dönemde  Sokollu Mehmet Paşa   sadrazamlık yapmış ve güçlü etkisi ile öne çıkmıştır.…
Arayış Yılları Duraklama Slayt
Tarih Slaytları

Arayış Yılları Duraklama Slayt

Arayış yılları , Osmanlı Devletinin özellikle Kanuni'den sonra içine düştüğü otorite boşluğu ve bundan sonraki dönemde 1595 - 1774 yılları arasında yaşadığı dönemdir. Bu yıllarda doğuda Safeviler ve batıda Kutsal İttifak devletleri ile ( Venedik, Avusturya , Lehistan, Malta ) savaşlar olmuş ve Osmanlı devleti güç kaybetmiştir.