deneme-sınavı-2

LGS İnkılap Tarihi Denemesi 2 – 20 Soruluk

LGS İnkılap Tarihi Denemesi 2 – 20 Soruluk

Arkadaşlar bu denememiz için aşağıda sayfa sonundan indir butonuna tıklayarak word dosyasını indirebilirsiniz. Sınav sorularını yazdırarak çözmenizi tavsiye ediyorum. LGS İnkılap Tarihi Denemesi 2 ve Bir kahraman doğuyor soruları aşağıdadır.

deneme-sınavı-2
deneme-sınavı-2
inkılap tarihi deneme 2-1
inkılap tarihi deneme 2-1
inkılap tarihi 2-2
inkılap tarihi 2-2
LGS İnkılap Tarihi Denemesi 2
LGS İnkılap Tarihi Denemesi 2
LGS İnkılap Tarihi Denemesi 2
LGS İnkılap Tarihi Denemesi 2

Bir Kahraman Doğuyor Sorular

1.

18. yy’ın sonlarında meydana gelen önemli olaylardan biri de Fransız İhtilali’dir. İhtilal sonucunda bir çok etnik unsur arasında milliyetçilik akımı yayılmış ve bazı milletler bağımsızlık mücadelesine girişmiştir. Bu olaylar aşağıda belirtilen durumlardan hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur ? – Bir Kahraman Doğuyor

A) İmparatorluklar güçlenmiştir.

B) Ulus devletler kurulmuştur.

C) Osmanlı devleti olumlu etkilenmiştir.

D) Avusturya – Macaristan imparatorluğu kurulmuştur.

2.

Selanik şehri Osmanlı Devleti’nin Rumeli bölgesinde en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi idi. Bir liman kenti olması nedeniyle de canlı bir ticaret ortamına sahipti. Bundan dolayı kültürel çeşitliliği artan  ve bir çok ulus için bir yaşam kaynağı haline gelen Selanik’te Avrupa’dan bir çok gazete ve dergi de yayılma imkanı buluyordu. Bu özellikleri dikkate alınararak  Selanik şehrinin Mustafa Kemal üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur ?

A ) Milliyetçi bir karaktere bürünmüştür.

B) Askeri kişiliğini oluşturmuştur.

C) Zengin bir kültürel birikime sahip olmuştur.

D) Ticaret yapma imkanına sahip olmuştur.

3.

Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisinde okuduğu sıralarda Türk – Yunan savaşı patlak vermişti. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal ve bazı arkadaşları okuldan kaçarak savaşa katılmak için teşebbüste bulunmuş ancak henüz talebe oldukları için bu istekleri reddedilmiştir.

Yalnızca yukarıdaki duruma bakılarak Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri hakkında hangisi söylenebilir ? –
Bir Kahraman Doğuyor

A)İleri görüşlü bir kişiliğe sahiptir.

B)Vatansever bir kişiliğe sahiptir.

C)Liderlik karakteri taşımaktadır.

D)Savaşmayı sevmektedir.

4.

Mustafa Kemal eğitim hayatına başladığı ilk yıllarda önce annesi çok istediği için geleneksel yöntemlerle eğitim veren Hafız Mehmet Efendi mahalle mektebine, ardından da babasının isteği üzerine Modern  yöntemlerle eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu’na devam etmiştir. Yalnızca bu duruma bakılarak Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

A)Tüm osmanlı okullarında modern eğitim verildiği

B)Osmanlı eğitim sisteminin diğer ülkelerden daha iyi olduğu

C)Osmanlı okullarında eğitimde tekli sistem uygulanmaktadır.

D)Osmanlı okullarında eğitimde birlik bulunmamaktadır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Harp Akademisinden mezun olduğunda kazandığı rütbedir ?

A)Üstteğmen

B)Kurmay Yüzbaşı

C)Subay

D)Teğmen

6.

Mustafa Kemal’in Eğitim hayatını sürdürdüğü şehirlerle ilgili bir çalışma yapmak isteyen Dilek öğretmenin aşağıdaki şehirlerden hangilerini çalışma kapsamında değerlendirmeye almaması gerekmektedir ?

 1. Sofya
 2. Selanik
 3. İstanbul
 4. Manastır
 1. I – II 
 2.  III – IV
 3. Yalnız I
 4. Yalnız IV

7.

Mustafa Kemal Balkan savaşları sırasında Gelibolu yarım adasında görev aldığı sıralarda bölgeyi çok iyi tanımış ve bu sırada edindiği tecrübeleri Çanakkale Savaşları’nda hayata geçirmiştir. Düşmanın karaya çıkacağı bölgeleri tespit etmiş ve  tespitlerinde başarılı olmuştur. Mustafa Kemal’in tespitlerinin doğru çıkması onun hangi özelliğini vurgulamaktadır ?

A)Askeri dehası

B)İleri görüşlülük

C)Vatanseverlik

D)Açık sözlülük

8. Mustafa Kemal 1911 senesinde Trablusgarp’a gönüllü olarak gitmiş ve beraberindeki subaylar ile beraber bölge halkını örgütlemiştir. Başarılı savaşlar gerçekleşmiş olsa da daha fazla destek gelmediği için Trablusgarp İtalya’ya bırakılmak zorunda kalınmıştır. Bölgede yürütülen birleştirici faaliyetler ve halkı örgütlemesi , Mustafa Kemal’in hangi özelliği ile doğrudan ilgilidir ?

A) Liderlik

B)Vatanseverlik

C)İleri görüşlülük

D)İdealistliği

9.

Mustafa Kemal Harp akademisini bitirdikten sonra Kolağası rütbesi ile ilk görev yerine gitmiş ve kısa sürede kendini göstererek rütbesinde yükselmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’lin ilk görev yeridir ? –
Bir Kahraman Doğuyor

 1. Sofya  4.ordu
 2. Şam   5.ordu
 3. Irak 7.ordu
 4. İstanbul 1.ordu

10.

Mustafa Kemal Sofya’da ataşemiliterlik görevini yürüttüğü sıralarda Avrupalı devlet adamlarıyla görüşmüş ve onlarla sohbet etme fırsatı bulmuştu. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur.

A)Avrupalı devletler Osmanlı’ya sempati duymuştur.

B) Mustafa Kemal Avrupalı devletlerle dost olmayı savunmuştur.

C)Mustafa Kemal Batılı devletleri yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

D)Batılı devletler Osmanlı Devleti ile iletişimi kesmiştir.

Pedagojik makaleler ve her telden makaleler
Posts created 118

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top