mitoloji

Noel Yıldızının Evrimi ve Anlamı
Article Time

Noel Yıldızının Evrimi ve Anlamı

Noel Yıldızının Evrimi ve Anlamı Noel yıldızı, insanlık tarihinde derin izler bırakan ve farklı kültürlerde çeşitli anlamlara sahip olan önemli bir semboldür. Bu sembol, özellikle Hristiyanlık inancında İsa’nın doğumunu simgelerken, diğer inanç ve kültürlerde de farklı anlamlar kazanmıştır. Noel yıldızının evrimi ve anlamı, antik dönemlerden modern zamanlara kadar…
Antik Yunan Mitolojisi Hakkında
Makale

Antik Yunan Mitolojisi Hakkında

Her ülkenin insanı, çağları ve medeniyetleri, doğal olayların varlığını ve işleyişini açıklayan, tanrıların veya kahramanların işlerini anlatan veya sosyal veya politik kurumları haklı çıkarmaya çalışan mitleri geliştirmiş olsa da, Yunanlıların efsaneleri ve Yunan mitolojisi bu konuda rakipsiz kalmıştır. tarih bilimine giriş Batı dünyasında yaratıcı ve çekici fikirlerin kaynağı…