Eğitim ve Öğrenmenin Özü

Eğitimin en önemli ilkeleri , yüksek eğitim kalitesini sağlayan başlangıç ​​ilkeler şunlardır:
Çalışma için önerilen materyalin tarafsızlığı, gerçeğe uygunluğu, bilimsel doğası;
Eğitim sürecinin tutarlılığı, sistematik, açık planlanması;
Önerilen bilginin mevcudiyeti, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu;
Eğitimin görselleştirilmesi, yöntemlerinin çeşitliliği;
Öğrencilerin öğrenme faaliyetlerini sürdürmek;
Bilginin kalıcı asimilasyonunun sağlanması;
Teori ve pratik arasında yakın bir ilişki sürdürmek.

Devam