Makale

Darwin’e Alternatif Eğitim Akıllı Tasarım Teorisi

Akıllı tasarım izahına geçmeden önce sizlere bu teorinin kime karşı ortaya çıktığını kısaca izah edelim. Evet akıllı tasarım Charles Robert Darwin’e karşı ortaya atılmış bir teoridir. Darwin 19 yy’da İngiltere’de yaşamış bir ingiliz doğa tarihçisi ve biyologdur.

Akıllı Tasarım Teorisi
Akıllı Tasarım Teorisi

Başlangıçta tıp eğitimi alsa da antestezinin bulunmadığı bir çağda yaşayan Darwin, tıp uygulamalarını çok sert bulmuş ve tıp okumaktan vazgeçmiştir. 1920’li senelerde Evrim’e en yakın teori “Transmutasyon” teorisi idi ve Darwin bu teori ile ilgilenen insanların çevresinde bulunmayı tercih ediyordu.

Bizler onu “Evrim Teorisi” ile tanıyoruz.Bu yazımızda evrim teorisine alternatif Akıllı Tasarım teorisini tartışacağız.

Darwin ” Türlerin Kökeni” isimli kitabında kendi kanıtlarıyla beraber evrimin gerçekliğini ıspatlamaya çalışmış ve doğanın ve canlıların oluşumunu “rastlantısal mükemmelliğe” indirgemiştir. Ancak bunu tanımlamayı yaparken basit yapılardan komplex yapılara evrimi savunmuştur.

Akıllı tasarım teorisi ise dünyadaki bütün canlıların yine evrim şeması ve mantığı ile oluşmasına karşı olmamakla beraber bunu yönlendiren ve şekillendiren bir akıllı varlık olduğunu savunur. Özetlemek gerekirse Darwin tanrıyı reddeder , akıllı tasarım teorisyenleri ise ( PROF. MİCHAEL J. BEHE ) tanrının varlığını kabul ederler.

Akıllı tasarım elbette dine dayanmış bir teori değildir ama eğer dindarlar isterlerse bu teoriyi kendi düşüncelerine dayanak gösterebilirler. Öyleki akıllı tasarım tanrıyı yaradılışın merkezine koyar.

Akıllı tasarımın varlığından habersiz günlerce bu konuyu düşünmüşlüğüm olmuştur. Evrim bilimsel açıdan değerlendirildiğinde ve rastlantısallık bir kenara koyulduğunda oldukça akla yatkın bir teoridir. Öyleki insanların artık tanrının dünyadaki yaradılış hikayesindeki hikmetleri inkar etmemesi gerekiyor. Yaratılan herşeyin temelinde bilim yok mudur ?

Yaratıcı, matematiği evrenin kuruluşunda etkin kılmış ve bütün ama bütün yaratılmışları matematik ile izah etmeyi mümkün hale getirmiştir.

Evrim teorisi, akıllı bir irade tarafından meydana getirilmiş ve dünyada kendi seyrini izlemek üzere tıpkı kurulmuş bir saat gibi düzenlenmiş olamaz mıydı ? Yaratıcı evrenin fizik kurallarını tıpkı bir domino etkisi gibi başlatmış ve sonunu belirlemiştir.

Evrim teorisinin yerini almaya aday olan akıllı tasarım teorisi ABD’de en çok tartışılan teoriler arasında oldukça popülerdir. PROF. MİCHAEL J. BEHE ” Aslında, Akıllı Tasarım, maddi kanıtlara ve bunların bildiğimiz mantık kuralları ile incelenmesine dayanıyor.  ” demiştir.

Şüphesiz bu fikrindeki temel dayanağı maddenin en küçük yapı taşı olan atom ve yine canlılardaki hücre modelleridir. Bu komplex yapıların içine baktığımızda ise bir yaratılış mucizesi ile karşılaşıyoruz. Hücreler adeta bir fabrika gibi çalışıyorlar. Hücre içerisinde su bulunuyor ve içerisinde ise yine hareket eden canlılar vardır.

Akıllı tasarım teorisinin bir yaratıcıya işaret etmesi ise elbette Tanrının varlığına ıspat delil teşkil etmiyor. İnananlar için tanrının varlığına delil tüm yaradılıştır. Tanrının varlığını Deney ve gözlemler ile ıspatlamak mümkün değildir. Zira deney veya gözlem dediğimiz şeyde iki temel faktör vardır. Bir deneyi yapan , bir de deneyin içindekiler. Bizler deneyin içindekiler olarak deneyi yapanı nasıl ıspat edebiliriz ? Diğer bir bakış açısı ile sınırlı aklımız ve varlığımız ile sınırlarımızın dışına nasıl çıkabiliriz ? Din iman yani inanışla ilgili bir olgudur. Bu sebeple ıspata ihtiyaç duymaz.

Oysa bilim adamları daima fikirlerini ıspatlamak isterler . Bu nedenledir ki bilim adamları eğer aşırı hırslı iseler ıspatlayamadıkları şeylerin varlığını da kabul etmezler. Bu meyanda baktığımızda Darwin ve benzeri bilim adamları, ıspatlamaya gücü yetmedikleri konularda inkarı seçmişlerdir.

İnsanoğlu fiziksel bedeninin içerisinde asla fizikötesi varlığın özünü kavrayamayacaktır. Akıllı tasarım tam da bunun ilanıdır.

Bilimsel gelişmeler şüphesiz birbiri üzerine inşa edilmektedir. Darwin biyoloji alanında şüphesiz gelmiş geçmiş en etkili insanlardan biridir ve her şeyden önce bir bilim adamıdır. Bağnazlığa boyun eğmemiş ve dünyayı bilimin gözünden açıklamaya çalışmış ve anlamlandırmıştır. İlginçtir kariyetini kilisede devam ettirdiği ve bir din adamı eğitimi aldığı zamanlarda böcekleri inceleyerek oluşturmuştur.

Pek çok insan onu örnek almalıdır. Fikirlerindeki tutarsızlıklar ve ıspatlanamayan hipotezler , yine de o dönem için inanılmaz sonuçlar doğurmaktadır. Günümüz teknolojisi ve bilgi birikimi ile kıyaslandığında yaşadığı dönemde sahip olduğu bilgiler muazzamdır.

Akıllı tasarım Darwin’in evrim teorisine alternatif olarak doğmuş ve pek çok insanın gönlünde yer etmiştir. Unutulmamalıdır ki tanrının yaratım hikayesi bilimden ayrı tutulamaz. Bilim + Tanrı ilişkisi inkar edilmemelidir.

avicenna

Pedagojik makaleler ve her türlü faydalı bilgiyi sizlere sunmak için araştırmalar , analizler yapıyor ve özgün bilgilerle harmanlayarak sizlere sunuyorum. Destek olmanız beni mutlu eder. Teşekkürler

4 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir