Connect with us

Eğitim Haberleri

John Dewey Eğitim ve Köy Enstitüleri

Eğitim bilimleri günümüzde çok önemsenmese de tarihimizin belirli dönemlerinde oldukça dikkate alınmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında John Dewey gibi önemli bir eğitim bilimci ülkemize davet edilerek çalışmalarda bulunmuş ve yapısalcılık modelini ülkemizde köy enstitülerinde uyarlamıştır.

Published

on

köy enstitüleri

John Dewey Kimdir ?

Eğitim bilimleri günümüzde çok önemsenmese de tarihimizin belirli dönemlerinde oldukça dikkate alınmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında John Dewey gibi önemli bir eğitim bilimci ülkemize davet edilerek çalışmalarda bulunmuş ve yapısalcılık modelini ülkemizde köy enstitülerinde uyarlamıştır.

Struktualizm ya da yapısalcılık nedir ve John Dewey‘in katkıları nelerdir ? Şimdi bu sorulara cevap arayalım.

John Dewey 1859 yılında doğmuş ve 1952 yılında hayata gözlerini yummuş Amerikalı bir eğitim bilimcidir. John Dewey özellikle felsefe üzerinde çalışmış olsa da, pedagoji alanında oldukça etkili çalışmalar yapmıştır.

Aslında onun asıl çalışmaları pragmatizm felsefesiyle ilgilidir. Pragmatizm faydacılık demektir. Dewey’e göre bilgi değişmez değildir ve yanlışlanana kadar geçerliliğini korur. Ona göre bilgi bir araçtır. Her doğru, bilgi ve güzellik fayda sağlamalıdır. Bu noktada faydacılık adını verdiğimiz felsefe ön plana çıkıyor elbette. (Okul ve Kültür Kitabı – 1899)

Dewey’e göre okul demokratik yöntemlerin öğretilmesi için bir araçtır. Bunun yanısıra okulun ekonomik, kültürel ve hayata dair becerilerin kazanılmasındaki önemini vurgular. Bu tarz beceriler ise sadece demokratik ortam eğitimlerinde mümkündür.

Köy Enstitülerinin Serüveni

Cumhuriyetimizin kurucuları ise demokrasiyi daha çok etkin kılmak ve yerleştirmek amacında olmakla beraber vatandaşlarımızın eğitimi ve beceri kazanması için pragmatizm fikrine sarıldılar. Bunu yaparken de çağdaş ve modern kuramlar ve kişilerden istifade etmeyi başardılar.

Bu amaçla da 20 yy’ın en etkili isimlerinden biri olan John Dewey‘i Türkiye’ye davet ettiler. 1924 yılında ülkemize gelen Dewey ülkemizde 2 ay kalmış ve bu süreçte çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalarının sonucunda iki ayrı rapor hazırlamıştır. Bu raporların ilki harcamalar ve bütçe üzerinedir. İkinci raporu ise daha kapsamlı olmuş ve genel olarak yeni kurulacak olan Türk eğitim sisteminin yapısı üzerine olmuştur.

İkinci raporun önemli noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Dikkatle inceleyelim.

Okullarda çağın gerekliliklerine göre hareket edilmeli ve tek tip eğitim yerine bölgesel ihtiyaçlara göre müfredatlar yeniden düzenlenmelidir.

Ülkenin kalkındırılmasında vatandaşların rolü önemli olduğu için demokrasi kültürü oluşturulmalıdır.

Okul sisteminde gerçeğe uygun eğitim verilmelidir. Yani teori , pratikte de olmalıdır.

Bu bağlamda kurulan köy enstitülerinin içeriği ve yapısına bir göz gezdirelim.

Köy enstitüleri teoriden ziyade pratiğe önem vermiş ve uygulamalı eğitimin temellerinin atılmasına özellikle dikkat edilmiştir. Hayvancılık, tarımsal gelişim, müzik dersleri gibi eğitimlerin verildiği kurumlardı. Öğrencilerin eğitim yeri sadece sınıflar değil saha idi. Öğrenciler uygulamalı dersler alıyor ve işlerini iş başında öğreniyordu.

Esasında köy okulları Türkiye’deki öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştu. Dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel’i görevlendirerek kuruluş işlerinin yürütülmesini sağlamıştır. Çalışmalarda İsmail Hakkı Tonguç’un da etkisi vardır.

Felsefesi “iş için , iş içinde eğitim” olan Köy okullarının kendilerine ait tarlaları bile bulunuyordu. %50 Örgün eğitim konuları , %50 ise uygulamalı eğitim veriliyordu. Aşağıda verdiğimiz listeye bakınca kullanılan müzik aletleri ve araçları göreceksiniz. O dönem için biraz şaşırtıcı gelebilir.

köy enstitüleri
köy enstitüleri

John Dewey 1945 yılında ülkemize ikinci kez gelip de bu köy okullarını gördüğünde şöyle demiştir . “Benim düşlediğim okul tipi , Türkiye’de köy okulları olarak faaliyet göstermektedir. Bütün dünya bu okulları bilmeli ve incelemelidir.” John Dewey’in bu sözü oldukça önemlidir. Bu sözünü İngiltere ve Amerika’daki kongrelerde söylediği için bütün dünyanın dikkatini çekmiştir.

köy enstitüleri öğrencileri
köy enstitüleri öğrencileri

Şimdi sizlere İsmail Hakkı Tonguç’un köy enstitüleri hakkındaki görüşlerini aktarıyoruz.

Öğrenciler müesseseye ayak basar basmaz kesif ölçüde türlü çalışmalara başlanır. Dersler, ziraat ve sanat işleri, yapıcılık faaliyeti, hayvan bakımı gibi… çalışmaların içine sokulan çocuklardan, enstitüye mal olacaklarla olamayacaklar kısa bir zaman içinde kolayca birbirlerinden ayrılırlar. Enstitüleri, sadece kitaba dayandırılarak nazari derslerin okunduğu dersler sanarak gelenler, böyle olmadıklarını anlarlar. Bu kurumların, köylerinden daha kesif iş yuvası olduklarını fark eder, kati kararlarını verirler. Kalanlar… işlenmeye başlanır. Fedakar öğretmenler, onlara her türlü temizlik işlerini, yemek yemeyi, arkadaşlarıyla öğretmenlerine saygı ve sevgi göstermeyi, enstitü eşyasına zarar vermemeyi, devlet mallarını korumayı, hayvanlara ve taşıtlara iyi bakmayı, çalışkan olmayı, her türlü işi severek yapmayı, iyi kalpli olmayı, boş zamanlarında çeşitli ulusal oyunlar oynamayı; alfabesinden başlayarak öğrenmeye koyulurlar, kolay kolay terk edemezler. Bunlardan kurtulmaları için aylarca çalışılır, didinilir. İlk aylardaki çalışmalar, köy çocuğunu tanımayan bir kısım öğretmenleri ümitsizliğe bile sevk eder…

İsmail Hakkı Tonguç

Bu sözlerden de anlaşıldığı üzere sadece bir okul değil , yaşamın ta kendisidir köy okulları. Mükemmel bir vatandaş yetiştirmeyi amaçlar. . .

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğitim Haberleri

Modern Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve İnovasyon

Published

on

eğitimde inovasyon

Modern eğitimin gereği öğrencilere mümkün olduğu kadar çok bilgi vermek değil, onlara bağımsız olarak öğrenmeyi öğretmek, sadece bilmeyi değil, aynı zamanda alınan bilgilerle çalışabilmektir. Eğitimde inovasyon bu bakımdan çok önemli bir noktadır.


Pedagojik yenilik, iki temel yaklaşıma dayanmaktadır.

Öğrenci merkezli bir yaklaşım, eğitim sürecini her öğrencinin / öğrencinin kişiliğine göre yönlendirmeyi ifade eder. Modern pedagoji, her öğrencinin benzersiz deneyimini ve karakterini dikkate almalı, kişiliğini ve yeteneklerini geliştirmelidir. Bu yaklaşımın uygulanması, seçim ilkelerine güvenmeyi (öğrenciler takip etmek istedikleri alanları seçebilirler), güven (öğretmenlerden otoriter baskı olmadan), yaratıcılık ve başarı, öznellik, bireysellik;

Yetkinlik temelli yaklaşım yenidir. Sonuç bir bilgi bütünü değil, öğrencinin problemleri, çatışmaları çözme ve farklı durumlarda hareket etme becerisi olan bir dizi beceri iken, öğrenmenin sonucuna odaklanır.

eğitimde inovasyon

Öğrencinin ne kadar bildiği önemli değil. Daha da önemlisi, değişikliklere tepki verme, esnek olma, duyguları yönetme ve doğru bilgiyi seçebilme becerisidir. Bu yenilik, eğitim sisteminin temel bir revizyonunu, değerlendirme ve eğitim organizasyonunun ilkelerini yeniden düzenlemeyi gerektirir. Bu yaklaşımlara dayanarak, öğretmenler ve metodologlar yenilikçi pedagojik teknolojiler geliştirir. Eğitimde inovasyon en çok pedagogların ve öğretmenlerin dikkat etmesi gereken konulardandır.

Eğitim sistemindeki yeni pedagojik teknolojiler

Proje çalışması

Proje çalışması, öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye, onlarda bir takım halinde çalışma becerilerini oluşturmaya yardımcı olan bir etkinlik türüdür. Projelerin amacı güncellemek ve uygulamada kullanmak, kazanılan bilgileri genişletmek ve derinleştirmektir. Bir proje üzerinde çalışmak, tek tek, çiftler halinde veya mikro gruplar halinde gerçekleştirilebilir, bir problem çözmeyi, en uygun çözümleri bulmayı içerir. Okullar, disiplinlerin entegrasyonunu projelerde aktif olarak kullanır, örneğin öğrencileri dil ve edebiyat, matematik ve kimya, tarih ve biyolojinin disiplinler arası bağlantılarını keşfetmeye davet ederler. Bu yenilik, dünyanın bütünsel bir resmini görmek için karmaşık düşünme, analiz etme, bağlantılar kurma ve yeni fikirler yaratma becerisini oluşturur ve geliştirir.

Oyun teknolojisi

Oyunlar birkaç işlevi yerine getirir: eğlence, tedavi, teşhis, sosyal. Oyun sırasında öğrenciler, sadece sonuçtan değil, süreçten de zevk ve etki alarak ücretsiz gelişim aktivitelerine katılırlar. Eğitim sürecinde oyun, dersin veya müfredat dışı faaliyetin bir parçası olarak daha geniş bir teknolojinin bir öğesi olarak kullanılır. Pedagojik bir oyunun açıkça formüle edilmiş bir amacı vardır ve oyun problemi şeklinde sunulur, oyundaki tüm katılımcılar önceden hazırlanmış ve dile getirilen kurallara uyar.

Uzaktan eğitim

Uzaktan eğitim, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde aktif olarak uygulanan bir yeniliktir. Özel olarak tasarlanmış sitelerde, ders döngüleri, ödevler ve öğretimle yüz yüze görüşmelerin bir programını içeren kurslar oluşturulur. Öğrenciler, kendi kendilerine çalışmak için kendi zamanlarını ve disiplinlerini düzenler. Okulların ve üniversitelerin ücretsiz erişimde farklı kurslar sunduğu birkaç site vardır (Universarium, Lectorium, yabancılardan – Coursera). Okullar ve üniversiteler, öğrencilerin ve öğretmenlerin etkileşimde bulunmalarına ve eğitim kurumlarının duvarlarının dışında deneyimleri paylaşmalarına yardımcı olmak için kendi kaynaklarını geliştiriyorlar.

Etkileşimli teknolojiler

Etkileşimli teknolojiler, öğretmenlerin ve öğrencilerin yer değiştirmesine yardımcı olan tekniklerdir. Gruplar halinde etkileşime girerek, bilgi üzerinde çalışarak öğrenciler kendi kendine çalışma için yeni fırsatlar keşfederler. Bu, öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girdiği, ortak bir problemi çözmeye çalıştığı bir etkinlik oluşturmayı amaçlayan bir dizi yöntem ve tekniktir.

Etkileşimli teknolojiler, okullarda öğrencilerin düşüncelerini sunabilecekleri, fikirlerini tartışmayı öğrenebilecekleri seminerler, münazaralar, sorunlu dersler, tartışmalar düzenleyerek uygulanmaktadır.

Portföy

Portfolyo, öğrenme çıktılarının dinamiklerini değerlendirmeye yardımcı olur. Öğrenme başarılarını ve keşifleri görselleştirmek için kullanılabilir. Bu yenilik şu bilgi biriktirme yöntemleriyle gerçekleştirilir: elektronik portföyler, “başarı klasörleri”, “büyüme günlükleri”. Tüm gelişmeleri, projeleri kaydeder, projelere, tartışmalara ve yaratıcı faaliyetin sonuçlarına katılımı onaylayan materyalleri toplarlar.

Listelenen teknolojiler, ana yaklaşımlar dikkate alınarak entegre bir şekilde kullanılmaktadır. Teknolojiyi, yöntemini ve çalışma yöntemini seçen öğretmenler, öğrencilerin kişisel özelliklerini, eğilimlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alır.

Continue Reading

Eğitim Haberleri

Eba Uzaktan Eğitim Hakkında

Published

on

trt uzaktan eğitim

Eba, Eğitim bilişim sisteminin (ağı) diğer adıdır. Daha doğrusu kısaltmasıdır. M.E.B bu sistemi hayata geçirirken dijital içerikler ile öğrencilerin öğrenme etkinliklerini arttırmayı amaçlamış ve eğitim ile bilişimi buluşturmayı hedeflemiştir. İşte bu noktada eba uzaktan eğitim ise hiç beklenmedik bir şekilde günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir. Eeee ne demişler, bir musibet bin nasihatten iyidir!

eba uzaktan eğitim

Eba yani eğitim bilişim ağı için MEB, her öğrenciye ulaşmak noktasında etkin bir yol izlemeye karar verdi trt uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdi. Trt kanalı ; TRT eba tv ilkokul, TRT eba tv ortaokul ve TRT eba tv lise adlarında 3 ayrı kanal açarak bu kanallar üzerinden interneti olmayan tüm evlere yayın yapmaya başladı. Haftanın belirli günleri ve günün belli saatlerinde ilgili seviyede ilgili dersler verilmeye başlandı.

Öğrenciler hem Eba internet sitesi Eba internet sitesi üzerinden derslere ulaşabiliyor hem de Tv üzerinden derslerini izleyebiliyorlar. Oldukça etkili bir düzen olduğunu belirtmekte fayda var. Akıllara hemen şu soru geliyor. Neden bu sisteme okullar açıldıktan sonra da devam edilmesin ?

Peki uzaktan eğitimin faydaları nelerdir ?

Uzaktan eğitim ile şunları yapabilirsiniz:

  • Eğitim maliyetini azaltın (tesislerin kiralanması, eğitim yerine yapılan geziler, hem öğrenciler hem de öğretmenler vb. için herhangi bir maliyet gerekmez);
  • Eğitim süresini azaltılabilir. (toplama, seyahat süresi);
  • katılımcı, derslerin zamanını, yerini ve süresini bağımsız olarak planlayabilir;
  • Çok sayıda insan için eğitim verilebilir.
  • Modern araçlar, hacimli elektronik kütüphaneler vb. kullanarak eğitim kalitesini arttırılır.
  • Birleşik bir eğitim ortamı yaratmak (özellikle kurumsal eğitimle ilgili).

İnterneti kullanan uzaktan eğitim teknolojileri, kullanıcılar için bireysel ileri eğitim kurslarının geliştirilmesi ve yüksek öğretim için kullanılmaktadır. Uzaktan eğitimin aşağıdaki ana formları ayırt edilebilir: çevrimiçi ve çevrimdışı. Çevrimiçi eğitim almanın birçok önemli avantajı vardır:

  • Esneklik – öğrenciler kendilerine uygun bir zamanda ve uygun bir yerde eğitim alabilirler;
  • Uzun menzilli – öğrenciler mesafeyle sınırlı değildir ve ikamet ettikleri yerden bağımsız olarak çalışabilirler;
  • Kârlılık – çalışma yerine yapılan uzun yolculukların maliyeti önemli ölçüde azalır.

Sohbet sınıfları – sohbet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen eğitim oturumları. Sohbet sınıfları eşzamanlı olarak tutulur, yani tüm katılımcılar sohbete aynı anda erişebilir. Birçok uzaktan eğitim kurumu çerçevesinde, sohbet odalarını kullanarak uzaktan öğretmenlerin ve öğrencilerin faaliyetlerinin düzenlendiği bir sohbet okulu vardır.

Web tabanlı sınıflar – uzaktan eğitim, konferanslar, seminerler, iş oyunları, laboratuvar çalışmaları, atölyeler ve telekomünikasyon ve World Wide Web’in diğer özellikleri kullanılarak yapılan diğer eğitim biçimleri.

Web sınıfları için, özel eğitim web forumları kullanılır – ilgili programın yüklü olduğu sitelerden birinde kalan girdileri kullanarak belirli bir konu veya problem üzerinde bir kullanıcı çalışması.

İşte eba tv frekansları

HD Alış bilgileri: Türksat 4A
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4s

eba tv frekans
eba tv frekans

Eğitim hakkındaki diğer yazılarımı okumak için lütfen bu linke tıklayınız.

Continue Reading

Eğitim Haberleri

Okullar Ne zaman Açılacak ? Telafi Eğitimi Yapılacak mı ?

Okullar Ne zaman açılıyor ? Yaz Tatili Olacak mı ? Telafi Eğitimi kaç gün ?

Published

on

Bakan Ziya Selçuk

Okullar Ne Zaman Açılacak ?

Dünyayı ve özelde ülkemizi de büyük ölçüde etkileyen bir salgın, bir pandemi ile karşı karşıyayız. Geçirmekte olduğumuz bu zor süreçte şüphesiz hepimiz tek bir soruyu merak ediyoruz. Hayat ne zaman normale dönecek ? Okullar ne zaman açılacak ? İnsanlar ne zaman gezmeye, dolaşmaya, spor yapmaya, işlerine gitmeye, sosyalleşmeye başlayacaklar ?

Korona salgını şüphesiz çok tehlikeli ve tamamen bitmeden veya ona karşı bir ilaç geliştirilmeden sokağa çıkmak , sosyalleşmek çok tehlikeli. Peki bu süreci ne zaman atlatacağız ? Verilere baktığımızda virüsun yayılım hızının azaldığını görüyoruz. Ancak bu tam manasıyla bittiği gibi bir sonuca ulaştırmıyor bizi. Sosyal izolasyon şüphesiz işe yarıyor. İçinde bulunduğumuz süreci eğer başarılı yürütür ve virüsün bulaşıcı etkisini kırarsak benim tahminlerime göre havaların da ısınması ile beraber Ramazan ayı bitiminde Mayıs sonu gibi hayat normale dönecektir. Böyle umuyoruz en azından.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu süreçle ilgili öngörüler bu yönde ve hepimiz bi an önce bu sürecin sonlanmasını istiyoruz.

Gerek dünyada araştırılan ilaçlar , gerekse ülkemizdeki denemeler olumlu sonuçlar veriyor. Sağlık sistemimizin yeterliliği ve umut verici hamleleri bizlerdeki endişeyi bir nebze olsun alıyor. Başka ülkelerdeki ve özellikle de batıdaki ölüm oranlarına baktığımızda üzülmekle beraber ülkemizle kıyas yapıyor ve derin bir oh çekiyoruz . Zira ülkemiz ölüm oranlarında gayet düşük seviyelerde seyrediyor.

Telafi Eğitimi Yapılacak mı ?

Bakan Selçuk Yaz tatilinin kesinlikle yapılacağını ifade etti. Bu noktada telafi eğitiminin bir hızlandırma şeklinde yapılabileceği ve 2-3 hafta kadar bir süre olacağı öngörülüyor. Şüphesiz turizm sektörü ve öğrencilerin devam eden eğitim süreci bunda temel faktör.

Pandemi sonrası psikolojik sorunların varlığı da göz önüne alındığında tatilin gerekliliği tartışılmaz bir hal alıyor şüphesiz. Ziya Selçuk tatil olabileceğinin sinyallerini vermiş bulunmakta.

Bir an önce normal hayata dönmek ve normalleşmek dileğiyle.

Continue Reading

Trend Gönderiler