Makale

Osmanlı Armasının Gizemli Tarihçesi

Osmanlı tarihi sayısız gizemlerle doludur. Osmanlı Armasının Gizemli Tarihçesi debu sayısız gizemler arasındadır. Osmanlı armasında yer alan sembollerin her birinin ayrı ayrı manaları vardır. Ancak unutulmaması gereken bir durum var ki o da bu armanın 1882 yılında İngiliz bir zanaatkar tarafından üretildiğidir.

Osmanlı arması o tarihe kadar ciddi bir çalışma neticesinde hazırlanmış değildir. İngiliz Kraliçesi Victoria , adet üzerine Londra’daki Windsor sarayı ( Windsor Castle ) içerisinde bulunan Saint George Kilisesi duvarına dönemin bütün armalarını asmalıdır ve henüz Osmanlı armasına sahip değildir. Bu sebeple bu ingiliz zanaatkarı görevlendirir ve Osmanlı coğrafyasına gönderir.

Bu coğrafyada Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili araştırmalar yapan zanaatkar, Osmanlı hukuku ve kültürü hakkında araştırmalarını tamamlar ve ülkesine döner. Zanaatkarımızın elinde Osmanlı İmparatorluğunun mevcut armalarının farklı örnekleri de bulunmaktadır.

Bunlardan bazılarının resmini altta yayınlıyoruz. İlk resim İbrahim Müteferrika’nın hazırlamış olduğu marmara haritası . İkincisi ise 2.Mahmud dönemine ait bir fermanda bulunan bir tuğra.

marmara haritası
Osmanlı Armasının Gizemli Tarihçesi - Osmanlı Arması
Osmanlı Armasının Gizemli Tarihçesi – Osmanlı Arması

Bu örneklerden yola çıkarak eserini tamamlayan zanaatkar bir yılın akabinde armayı Sultan Abdülmecid’e takdim eder. Sultan, armayı çok beğenir ve adet üzerine Windsor Castle daki yerini almak üzere armayı İngiltere’ye geri gönderir.

2. Abdülhamid zamanında armaya silahlar eklenir ve aslında armanın en önemli bölümü olan terazi de eklenerek arma son şeklini alır. Gelelim Osmanlı arması nın içinde geçen sembollere ve manalarına.

Osmanlı Armasındaki Sembollerin Manaları

Osmanlı Armasının Gizemli Tarihçesi - Osmanlı Arması
Osmanlı Armasının Gizemli Tarihçesi – Osmanlı Arması
 1. Güneş Motifi : Padişah güneşe benzetilir. Aydınlık ve kapsayıcı. Güneş , eski uygarlıklarda tapınılası bir figürdür. Bunun yarattığı kutsayıcı güç, güneşin tarih boyunca güç sembolü olmasını sağlamıştır.
 2. Tuğra : 2.Abdülhamid zamanında düzenlenen armaya son şeklini veren padişahın tuğrası bulunmaktadır.
 3. Sorguçlu Kavuk : Osmangazi’yi yani devletin kurucusunu temsil eder.
 4. Hilafet Sancağı : Yeşil renkteki bu sembol islamın ve halifeliğin sembolüdür. Osmanlı Devleti , islami kimliği ile her ne kadar örfi hukuku geri planda bırakmasa da bir şeriat devletidir.
 5. Süngüsü bulunan Tüfeng : Osmanlı ordusunun özellikle 18 ve 19 yy’da asıl silahı olmuştur ve armada yerini almıştır.
 6. Çift tarafı olan teber : Balta manasına gelene Teber, çift yüzlüdür. Yine adaletin keskin kılıcını temsil eder.
 7. Toplu Tabanca : Toplu tabanca, Osmanlı Devletinde kullanılagelen en önemli silahlardandır ve armadaki yerini 2.Abdülhamid zamanında almıştır. Pek muhtemeldir ki kendisi bu silahı çok sevmektedir.
 8. Terazi : Adaletin sembolüdür. Osmanlı adaletini temsil eder.
 9. Kur’an-ı Kerim ve Kanunnameler : Osmanlı toplumunu islam toplumu yapan kaidelerin temeli Kur’an ve bu kanunnamelerdir.
 10. İmtiyaz Nişanı veya nam-ı diğer Nişan-ı Âli İmtiyaz : Develte yararlılık göstermiş kişilere verilen onur madalyasıdır.
 11. Nişan-ı Osmanî : Sultan Abdülaziz Han tarafından tahsis edilen bir onur nişanesidir. İlim adamı ve idarecilere verilir.
 12. Asa ve şeşper : Şeşper topuz da denilen savaş aletidir. 6 dilimli bir topuzdur. Zaten şeş – per denmesinin sebebi de budur. Şeş farsça 6 demektir.
 13. Çapa : Çapa denizcilik ile ilgili bir kavramdır ve Osmanlı Denizciliği ve donanmasını ifade eder.
 14. Bereket Boynuzu : Antik Yunan’da bereketin sembolüdür. Osmanlı devleti tarafından kullanılmış olması ilginçtir.
 15. İftihar Nişanı : Yine yararlılık gösterenlere verilir.

Devam Ediyoruz. Daha da İlginçleşiyor

 1. Yay : Osmanlı okçuluğunu temsil eder. Osmanlı Yayı meşhurdur ve kendi zamanının en ileri teknolojisine sahip çifte burkulma tekniği ile yapılır. Türk oku da denir.
 2. Mecidi Nişanı : Sultan Abdülmecid tarafından tahsis edilen onur nişanesi.
 3. Borazan : Bando takımlarının en modernleri için bir semboldür bu dönemde.
 4. Şefkat Nişanesi : 2.Abdülhamid Han tarafından 1878 yılında savaşta başarı gösterenlere ithafen tahsis edilmiştir. (1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı )
 5. Top Güllesi : Güçlü bir savaş aletidir.
 6. Kılıç : Klasik silahlardandır.
 7. Savaş Topu : Osmanlı Topçu Ocağının sembolüdür.
 8. el Siperlikli Tören Kılıcı : Klasik Osmanlı kılıcı olmamakla beraber törenlerde kullanılır.
 9. Mızrak : Klasik savaş aletlerinden biridir.
 10. Çift taraflı teber : Çit yüzlü baltadır ve gücün sembolüdür. Üst düzey komutanlar kullanır.
 11. Tek taraflı teber : Tek yüzlü balta
 12. Bayrak
 13. Osmanlı Sancak-ı Şerifi
 14. Mızrak : o dönemdeki mızrak alayını sembolize eder.
 15. Kalkan : ortasında güneş motifi ile beraber 12 burcu temsil eder. Güneş ise bu burçlar üzerinde hareket eder.

avicenna

Pedagojik makaleler ve her türlü faydalı bilgiyi sizlere sunmak için araştırmalar , analizler yapıyor ve özgün bilgilerle harmanlayarak sizlere sunuyorum. Destek olmanız beni mutlu eder. Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir