Makale

Eğitim Hakkında 50 Güzel Söz

Eğitim Hakkında 50 Güzel Söz

Eğitim hakkında birbirinden güzel sözleri sizler için derledik . Birbirinden değerli ilim adamlarının eğitim hakkındaki düşünceleri okunup geçilecek sözler değildir. Üzerine saatlerce düşünülmesi gereken sözlerdir. Önce sözleri sonra da yazarlarını paylaştık. Etiket bulutunda eğitim sözleri , eğitim hakkında sözler , ünlü düşünürler ve güzel sözler bulunuyor.

eğitim sözleri -eğitim hakkında sözler

İşte o güzel cümleler . . .

-Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri

değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur.

-Albert Einstein

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir.

Düşünmek için aklın eğitilmesidir.

•-Albert Einstein

•Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır.

A. North Whitehead

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.

-Aristoteles

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Aristoteles

Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer.

-B.Franklin

•Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

-Bernard Shaw

Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir.

-Berry

Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır.

-Bishop Creighton

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır.

-Calvin Coleridge

•İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.

•-Cervantes

•Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır.

•-Dante Alighieri

•Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.

•-Erich Fromm

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.

-F. W. Robertson

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.

-François de La Rochefoucauld

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir.

-Galiani

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.

-Galile Galileo

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.

Heinrich Mann

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu

bilgisizlik dağının yüksekliğidir.

-Henry Adams

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.

-Herbert Spencer

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.

-Hosea Bacon

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur.

-Joseph Joubert

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.

Konfüçyus

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.

Ağaç dik eğer on yıl sonrasıysa tasarladığın.

Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman…

Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın.

Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın.

Toplumu eğitirsen yüz kez olur bu ürün.

Birisine bir balık versen, doyar bir defa; Balık tutmayı öğret, doysun ömürü boyunca.

-Kuan Tzu

En çok hürriyet nerede ise en çok eğitim oradadır.

-M.Audemars

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir.

-Mark Twain

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.

-Mark Twain

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.

-Montaigne

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

-Mustafa Kemal Atatürk

•Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

•-Mustafa Kemal Atatürk

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.

– Mustafa Kemal Atatürk

Eğitim ve öğretimde uygulanacak yol, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir

zorbalık vasıtası, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmayı temin eden pratik ve kullanılması mümkün bir cihaz haline getirmektir.

– Mustafa Kemal Atatürk

Yeterli derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin.

-M. L. Boren

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir.

M.     T. Cicero

•Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.

•-Nelson Mandela

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına.

-Tom Peters

Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

– Platon

Demokrasi, bir eğitim işidir.

Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.

Platon

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Ralph Waldo Emerson Eğitim, soğukkanlılığınızı ya da özgüveninizi kaybetmeden her şeyi dinleyebilme yeteneğidir.

– Robert Lee Frost

Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.

Samuel Smiles

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.

-Samuel Smiles

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum.

-Seyyid Kutub

Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir.

-Sokrates

Kime eğitimli diyeceğim? Ben, öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim.

-Sokrates

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır.

-Theodore Roosevelt

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur.

-Addison

Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır; eğitim görmüş güçlü bir irade, bunları daima aşar.

-Victor Pauchet

Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir.

-Wolfgang Van Goethe

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir.

-Wolfgang Van Goethe

Etiket bulutunda eğitim sözleri , eğitim hakkında sözler , ünlü düşünürler ve güzel sözler bulunuyor.

avicenna

Pedagojik makaleler ve her türlü faydalı bilgiyi sizlere sunmak için araştırmalar , analizler yapıyor ve özgün bilgilerle harmanlayarak sizlere sunuyorum. Destek olmanız beni mutlu eder. Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı