Makale

NLP Nedir ? Nasıl Uygulanır ? Uzman Tavsiyeleri

NLP Nedir ?

NLP Nedir ? NLP = Neuro Linguistic Programming Yani NLP = Nörolojik Dil Programlama manasına geliyor.Özetlemek gerekirse daha basit bir ifade ile öğrenmeyi öğrenmektir. Yaşam boyu öğrenme olarak da çevirilmesi mümkün olan NLP, bir kişinin hayatı boyunca öğrenme çabasında olması ve öğrenmenin türlü yollarını da öğrenmesidir.Burada Neuro aşamasında görme,duyma, tatma, koklama, dokunma gibi beş duyu organımız ve bunların öğrenmeye katkılarını düşünmek elzem bir durum teşkil ediyor. Peki aslında NLP Nedir ?
nlp nedir ?
nlp nedir ?
Linguistik aşamasında dil becerileri ve öğrenilen bilgilerin dil sayesinde kodlanması kastediliyor. Kısaca öğrenmeyi ifade edebilmek için dil kurallarını kullanmak.Programming aşaması ise öğrenilen bilgiyi elbette kendimize göre kodlamak ve bu kodlamaları kolaylaştırmak aşamasıdır.NLP ‘yi anlamak için şu örneklere bir göz atalım.” İnsanlar, kendi yaşamlarını istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde değiştirebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara kendi içinde sahiptir.”” Bir şey yaptın ve istediğin sonucu alamadın. Yine dene !”“Bir konuda tercih imkanlarımız ne kadar çok ise o kadar iyidir”“Haritalar , arazilerin kendileri değildir.” Eğitimde NLP Örnekleri ‘ ne birazdan daha detaylı bakacağız.

NLP’de temel yaklaşımlar şunlardır

 1. Kural Tabanlı Yaklaşım: Bu yaklaşım, dilbilgisi kurallarının ve sözlüklerin kullanılmasını içerir. Kural tabanlı sistemlerde, belirli bir dili anlamak için önceden tanımlanmış kurallar kullanılır. Örneğin, bir cümleyi analiz etmek için dilbilgisi kuralları kullanılır. Ancak, bu yaklaşımın dezavantajı, kural setlerinin karmaşıklığı nedeniyle işlevselliğini sınırlamasıdır.
 2. İstatistiksel Yaklaşım: Bu yaklaşım, büyük miktarda veri kullanarak doğal dil işleme modellerinin oluşturulmasını içerir. Bu yöntemde, veri setleri analiz edilir ve dilin istatistiksel özellikleri kullanılarak dil modelleri oluşturulur. Örneğin, bir kelimenin bir cümle içindeki olası konumunu belirlemek için istatistiksel modeller kullanılabilir.
 3. Hibrit Yaklaşım: Bu yaklaşım, kural tabanlı ve istatistiksel yöntemleri birleştirir. Bu yöntem, dilbilgisi kurallarını ve istatistiksel modelleri bir arada kullanarak daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlar.
 4. Derin Öğrenme Yaklaşımı: Bu yaklaşım, büyük veri setlerinden otomatik olarak öğrenen yapay sinir ağı modelleri kullanarak dil modellerinin oluşturulmasını içerir. Derin öğrenme, dilin daha yüksek düzeyde anlaşılmasını sağlayan semantik özelliklerin çıkarılmasına izin verir. Örneğin, bir kelimenin anlamını belirlemek için derin öğrenme teknikleri kullanılabilir.
 1. Duygu Tabanlı Yaklaşım: Bu yaklaşım, bir metnin duygu durumunu tespit etmek için kullanılır. Metindeki kelimelerin pozitif veya negatif olup olmadığına bakarak, metnin duygu durumu belirlenebilir. Örneğin, bir ürün incelemesindeki kelimelerin olumlu veya olumsuz olup olmadığına bakarak, ürünün müşteri memnuniyeti hakkında fikir edinilebilir.
 2. Doğrusal Olmayan Yaklaşım: Bu yaklaşım, doğrusal olmayan algoritmaların kullanımını içerir. Bu algoritmalar, bir metnin daha karmaşık yapılarını tespit etmek için kullanılır. Örneğin, bir kelimenin cümledeki bağlamını belirlemek için doğrusal olmayan algoritmalar kullanılabilir.
 3. Konuşma Tanıma: Bu yaklaşım, ses kaydı üzerindeki konuşma verilerini metin olarak dönüştürmek için kullanılır. Konuşma tanıma, doğal dil işleme ile birlikte kullanılarak, sesli komutlu sistemler gibi birçok uygulama için kullanılabilir.
 4. Derin Dil Modeli: Bu yaklaşım, büyük veri setleriyle beslenen yapay sinir ağı modelleri kullanarak doğal dil işleme problemlerinin çözülmesini sağlar. Derin dil modeli, dilin daha yüksek düzeyde anlaşılmasını sağlayan semantik özelliklerin çıkarılmasına izin verir. Örneğin, dil modelleri, çeviri sistemleri, metin özetleme, duygu analizi, konuşma tanıma ve benzeri birçok NLP uygulaması için kullanılabilir.

Eğitimde NLP Örnekleri

NLP, eğitimde birçok farklı şekilde kullanılabilir.

Otomatik Değerlendirme: NLP, öğrencilerin yazılı ve sözlü cevaplarını otomatik olarak değerlendirmek için kullanılabilir. Bu sayede öğretmenlerin zamanından tasarruf edilir ve öğrencilere daha hızlı geri bildirim sağlanır.

 1. Özetleme: Öğrencilerin okuması gereken çok sayıda materyal olduğunda, NLP öğrencilere materyalleri özetleyerek zaman tasarrufu sağlayabilir.
 2. Metin Analizi: NLP, öğrencilerin yazılı metinlerini analiz ederek, öğrencilerin kelime dağarcığını, kelime kullanımını, yazım ve dilbilgisi hatalarını tespit etmek için kullanılabilir. Bu sayede öğrencilere geri bildirim verilerek yazılı ifade yetenekleri geliştirilebilir.
 3. İkinci Dil Öğrenimi: NLP, öğrencilerin ikinci dil öğreniminde kullanılabilir. Dil öğrenme uygulamaları, doğal dil işleme teknolojisi kullanarak öğrencilere kelime haznesi, cümle yapısı ve dilbilgisi konularında geri bildirim sağlayabilir.
 4. Tartışma ve Metin Tahmini: NLP, öğrencilerin tartışma yazılarından veya metinlerinden argümanları ve sonuçları tahmin etmek için kullanılabilir. Bu sayede öğrencilerin okuma ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilebilir.

avicenna

Pedagojik makaleler ve her türlü faydalı bilgiyi sizlere sunmak için araştırmalar , analizler yapıyor ve özgün bilgilerle harmanlayarak sizlere sunuyorum. Destek olmanız beni mutlu eder. Teşekkürler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir